Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tân Trụ- Long An

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH TẤN TÀI LA
Mã số thuế:

1101904187

Địa chỉ: Thửa đất 16,17,71, tờ bản đồ số 10,14, Xã An Nhựt Tân , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat 16, 17, 71, To Ban Do So 10, 14, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ THỊ THU XUÂN
Mã số thuế:

1101895990

Địa chỉ: Thửa đất số 98, ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat So 98, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TUẤN HƯNG
Mã số thuế:

1101869609

Địa chỉ: Thửa đất số 473, 474, 475, 489 tờ bản đồ số 14, Xã Quê Mỹ Thạnh , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat So 473, 474, 475, 489 To Ban Do So 14, Que My Thanh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 13/12/2017

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY TNHH LÊ TIỂU YẾN
Mã số thuế:

1101862924-005

Địa chỉ: Thửa số 19, ấp Bình Đông, Xã Mỹ Bình , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua So 19, Binh Dong Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 27/11/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp