Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Ninh- Huyện Tân Thạnh- Long An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN NGUYỄN LONG
Mã số thuế:

1101831637

 Điện thoại:

(0272) 3815099

Địa chỉ: ấp Bằng Lăng, Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An
Address: Bang Lang Hamlet, Tan Ninh Commune, Tan Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Ngày thành lập: 21/09/2016

Công Ty TNHH Trần Xa Lây
Mã số thuế:

1101765938

Địa chỉ: Kinh Bích - Xã Tân Ninh - Huyện Tân Thạnh - Long An
Address: Kinh Bich, Tan Ninh Commune, Tan Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Ngày thành lập: 26-09-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khắc Nin
Mã số thuế:

1101275718

Địa chỉ: ấp Bằng Lăng - Xã Tân Ninh - Huyện Tân Thạnh - Long An
Address: Bang Lang Hamlet, Tan Ninh Commune, Tan Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Ngày thành lập: 18-05-2010

Công Ty TNHH Một Thành Viên Duyên Thành Danh
Mã số thuế:

1100900302

 Điện thoại:

0918.527.007

Địa chỉ: ấp Bằng Lăng - Xã Tân Ninh - Huyện Tân Thạnh - Long An
Address: Bang Lang Hamlet, Tan Ninh Commune, Tan Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Ngày thành lập: 14-01-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Vinh
Mã số thuế:

1100211052

 Điện thoại:

(0207) 2815119

Địa chỉ: Số 81 Khu vực chợ Tân Ninh - Xã Tân Ninh - Huyện Tân Thạnh - Long An
Address: No 81 Khu Vuc Cho Tan Ninh, Tan Ninh Commune, Tan Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Ngày thành lập: 13-07-2004