Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân Hưng

Ngày thành lập: 30-03-2016

Địa chỉ: Thị Trấn - Thị trấn Tân Hưng - Huyện Tân Hưng - Long An
Address: Thi Tran, Tan Hung Town, Tan Hung District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng cây hồ tiêu (Growing pepper trees)

Mã số thuế 1101817086
Điện thoại/ Fax:(0272) 3861041
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tân Hưng
Người đại diện Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân
Địa chỉ N.Đ.diện Thị Trấn-Thị trấn Tân Hưng-Huyện Tân Hưng-Long An
Delegate address Thi Tran, Tan Hung Town, Tan Hung District, Long An Province
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Tân Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính