Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THE THIRD LEAF

Ngày thành lập: 18/04/2018

Địa chỉ: Số 654, ấp Nhơn Thuận, Xã Nhơn Thạnh Trung , Thành phố Tân An , Long An
Address: No 654, Nhon Thuan Hamlet, Nhon Thanh Trung Commune, Tan An City, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Mã số thuế 1101880289
Tên v.tắt/giao dịch T.3.L. CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Tân An
Người đại diện Ngô Khương Duy
Địa chỉ N.Đ.diện Số 45 Đinh Viết Cừu, ấp Bình Đông 3, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An
Delegate address No 45 Dinh Viet Cuu, Binh Dong 3 Hamlet, Ward 3, Tan An City, Long An Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn The Third Leaf

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính