Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Thành phố Tân An- Long An

CÔNG TY TNHH NGỌC AN VIỆT
Mã số thuế:

1101903627

Địa chỉ: 40 Cao Văn Lầu, Phường 5 , Thành phố Tân An , Long An
Address: 40 Cao Van Lau, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 28/12/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN - CỬA HÀNG KINH DOANH TỔNG HỢP 2
Mã số thuế:

1100108351-089

Địa chỉ: Thửa số 5 Quốc lộ 1, Phường 5 , Thành phố Tân An , Long An
Address: Thua So 5, Highway 1, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 28/06/2018

Công Ty TNHH Mỹ Liên Long An
Mã số thuế:

1101883522

Địa chỉ: Thửa đất số 6,19; tờ bản đồ số 2-01, Khu phố Thọ Cang, quốc lộ 1, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 6, 19; To Ban Do So 2-01, Tho Cang Quarter, Highway 1, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tái chế phế liệu (Recycling scrap)

Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 29-05-2018

CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU VINH HOA
Mã số thuế:

1101875680

 Điện thoại:

0984.868.244

Địa chỉ: Số 242, đường 833, khu phố Nhơn Hòa 1, Phường 5 , Thành phố Tân An , Long An
Address: No 242, Street 833, Nhon Hoa 1 Quarter, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 09/02/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂM HÌNH NGHỆ THUẬT THANH TATOO
Mã số thuế:

1101869768

Địa chỉ: 101 Đường Nguyễn Văn Tiếp, Phường 5 , Thành phố Tân An , Long An
Address: 101, Nguyen Van Tiep Street, Ward 5, Tan An City, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Thành phố Tân An, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp