Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT YU YUAN
Mã số thuế:

1101903264

Địa chỉ: Thửa đất 1295, tờ bản đồ số 6, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat 1295, To Ban Do So 6, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903271

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, KP Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, Cmt8 Street, Kp Mang Da, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỞ XỬ LÝ - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903257

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, Khu phố Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, Cmt8 Street, Mang Da Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903296

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, Khu phố Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, Cmt8 Street, Mang Da Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH MẠNH ANH KHANG
Mã số thuế:

1101903095

Địa chỉ: Thửa đất 45, khu nhà vườn, đường số 10, khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Thua Dat 45, Khu Nha Vuon, Street No 10, Quarter 2, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101903105

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Mã số thuế:

1101903144

Địa chỉ: Số 26, đường 30/4, Phường 1 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: No 26, Street 30/4, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Mã số thuế:

1101903151

Địa chỉ: Số 26, đường 30/4, Phường 1 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: No 26, Street 30/4, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TECHNOLOGY ROTON
Mã số thuế:

1101902990

Địa chỉ: Đường số 3, CCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Street No 3, Ccn Lien Hung, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty Cổ Phần Cụm Cảng Anova
Mã số thuế:

1101903063

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Long Định- Long Cang, ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Cong Nghiep Long Dinh- Long Cang Cluster, Hamlet 4, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 25-12-2018

CÔNG TY TNHH GAME BẢY NÀNG TIÊN
Mã số thuế:

1101902510

Địa chỉ: Số nhà 777 âp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 777 Ap 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/12/2018