Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Long An

CÔNG TY TNHH BAO BÌ LỆ ĐẠT
Mã số thuế:

1101903994

Địa chỉ: T35 Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: T35 Cum Cong Nghiep Duc Hoa Dong, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIỆP QUỲNH ANH
Mã số thuế:

1101903874

Địa chỉ: Thửa số 203, tờ bản đồ số 37, ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua So 203, To Ban Do So 37, Tram Lac Hamlet, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐẠI THIÊN ƯNG
Mã số thuế:

1101904010

Địa chỉ: Thửa 7442, tờ bản đồ số 6, ấp 3, Xã An Thạnh , Huyện Bến Lức , Long An
Address: Thua 7442, To Ban Do So 6, Hamlet 3, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE
Mã số thuế:

1101903867

Địa chỉ: Lô 28, Đường An Hạ, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot 28, An Ha Street, Tan Duc Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1101903828

Địa chỉ: 251A đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 2, Thị trấn Tầm Vu , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 251a, Do Tuong Phong Street, Quarter 2, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903754

Địa chỉ: Số 230, khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903722

Địa chỉ: số 230, khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903715

Địa chỉ: Số 230 đường 839 khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Street 839, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜ INỘP THUẾ - CCT CẦN GIUỘC
Mã số thuế:

1101903546

Địa chỉ: Số 15, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Trường Bình , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: No 15, Nguyen Thai Binh Street, Truong Binh Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CẦN GIUỘC
Mã số thuế:

1101903521

Địa chỉ: Số 15, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Trường Bình , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: No 15, Nguyen Thai Binh Street, Truong Binh Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 27/12/2018