Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mộc Hóa- Long An

CÔNG TY TNHH TUẤN TÀI TG
Mã số thuế:

1101885311

Địa chỉ: Số 39, ấp Bình Tây 1, Xã Bình Hòa Tây , Huyện Mộc Hoá , Long An
Address: No 39, Binh Tay 1 Hamlet, Binh Hoa Tay Commune, Moc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hóa, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THẢO KT
Mã số thuế:

1101816149-001

 Điện thoại:

0907.191.886

Địa chỉ: ấp 2, Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá, Long An
Address: Hamlet 2, Binh Phong Thanh Commune, Moc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/09/2016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ GIA TẠI MỘC HÓA
Mã số thuế:

0313388486-003

 Điện thoại:

0916.776.449

Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An
Address: Ca Da Hamlet, Tan Thanh Commune, Moc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hóa, Long An

Ngày thành lập: 14/09/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp