Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Kiến Tường- Long An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Mã số thuế:

1101903144

Địa chỉ: Số 26, đường 30/4, Phường 1 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: No 26, Street 30/4, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Mã số thuế:

1101903151

Địa chỉ: Số 26, đường 30/4, Phường 1 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: No 26, Street 30/4, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Võ Văn Khâm
Mã số thuế:

1101900577

Địa chỉ: Thửa đất số 1275, 1274 trên tờ bản đồ số 09, ấp Bắc Chan 2, Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 1275, 1274 Tren To Ban Do So 09, Bac Chan 2 Hamlet, Tuyen Thanh Commune, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 07-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MKA GROUP
Mã số thuế:

1101897010

Địa chỉ: 19/22 Thiên Hộ Dương, Khu phố 3, Phường 2 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: 19/22 Thien Ho Duong, Quarter 3, Ward 2, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÚC KT
Mã số thuế:

1101896641

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: No 01, Nguyen Van Troi Street, Ward 2, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÙY DƯƠNG
Mã số thuế:

1101896070

Địa chỉ: ấp Bàu Chứa, Xã Thạnh Hưng , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: Bau Chua Hamlet, Thanh Hung Commune, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ LONG AN
Mã số thuế:

1101894958

Địa chỉ: Nhà trên thửa đất số 3519, tờ bản đồ số 3, đường Lê Duẩn, Phường 1 , Thị xã Kiến Tường , Long An
Address: Nha Tren Thua Dat So 3519, To Ban Do So 3, Le Duan Street, Ward 1, Kien Tuong Town, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngày thành lập: 10/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp