Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SONG SƠN

Ngày thành lập: 21/03/2018

Địa chỉ: 400 ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: 400 Hamlet 1, My Quy Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 1101878201
Điện thoại/ Fax:(0299) 7439908
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đức Huệ
Người đại diện Dương Văn Châu
Địa chỉ N.Đ.diện ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An
Delegate address Hamlet 1, My Quy Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính