Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Huệ- Long An

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phạm Đồng Hương
Mã số thuế:

1101908488

Địa chỉ: Thửa đất số 303, ấp Voi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 303, Voi Hamlet, My Thanh Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 11-02-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903754

Địa chỉ: Số 230, khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903722

Địa chỉ: số 230, khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐỨC HUỆ
Mã số thuế:

1101903715

Địa chỉ: Số 230 đường 839 khu phố 2, Thị trấn Đông Thành , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 230, Street 839, Quarter 2, Dong Thanh Town, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 29/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ THỊ ANH NGÂN
Mã số thuế:

1101903200

Địa chỉ: Số 34, tỉnh lộ 838, ấp Voi, Xã Mỹ Thạnh Tây , Huyện Đức Huệ , Long An
Address: No 34, Tinh Lo 838, Voi Hamlet, My Thanh Tay Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Ihoa Ecofarm
Mã số thuế:

1101897042

Địa chỉ: ấp 1, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An
Address: Hamlet 1, Binh Thanh Commune, Duc Hue District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Ngày thành lập: 02-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp