Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phú- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG MỸ HỒNG L.A
Mã số thuế:

1101866076

Địa chỉ: Số 265, ấp Bàu Trai Hạ, Xã Tân Phú , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 265, Bau Trai Ha Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/11/2017

Công Ty TNHH Mạnh Thắng L.a
Mã số thuế:

1101857018

Địa chỉ: Thửa đất số 792, Ấp Chánh , Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 792, Chanh Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26-07-2017

CHI NHÁNH 9 CÔNG TY TNHH ĐẠI TẤN PHÁT - ĐỨC HÒA
Mã số thuế:

1101809504-010

Địa chỉ: Số 249, ấp Bàu Trai Hạ, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: No 249, Bau Trai Ha Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2016

CÔNG TY TNHH VĂN TÀI ĐỨC HÒA
Mã số thuế:

1101834123

 Điện thoại:

(024) 3535734

Địa chỉ: Số nhà 109, ấp Bình Thủy, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: No 109, Binh Thuy Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2016

CÔNG TY TNHH SX-TM TUẤN NGỌC
Mã số thuế:

1101832408

Địa chỉ: ấp Chánh, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: Chanh Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/10/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Tiến Phát
Mã số thuế:

1101809906

 Điện thoại:

0919.699.044

Địa chỉ: ấp Bàu Trai Hạ - Xã Tân Phú - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Bau Trai Ha Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31-12-2015

Trạm Y Tế Xã Tân Phú Huyện Đức Hòa
Mã số thuế:

1101732273

 Điện thoại:

(0272) 3852617

Địa chỉ: ấp Chánh - Xã Tân Phú - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Chanh Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành (Activities of commune level health stations and ministerial/provincial level health stations )

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26-12-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Phát L.A
Mã số thuế:

1101514652

 Điện thoại:

(0272) 3813106

Địa chỉ: Số 02, ấp Bàu Trai Thượng - Xã Tân Phú - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: No 02, Bau Trai Thuong Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 29-03-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lông Mi Thế Giới Trong Sạch
Mã số thuế:

0311022415

Địa chỉ: F7, 438CC, ấp Tân Quy Hạ - Xã Tân Phú - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: F7, 438 Cc, Tan Quy Ha Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28-07-2011

DNTN Quang Bình
Mã số thuế:

1101300227

Địa chỉ: ấp Bàu Trai Hạ - Xã Tân Phú - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Bau Trai Ha Hamlet, Tan Phu Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28-07-2010