Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Hạnh Nam- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH TM KHÍ NÉN HƯNG THỊNH LA
Mã số thuế:

1101904902

Địa chỉ: Thửa đất số 1730, ĐT 824, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 1730, DT 824, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH GAS NET
Mã số thuế:

1101903634

Địa chỉ: ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Moi 1 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT YU YUAN
Mã số thuế:

1101903264

Địa chỉ: Thửa đất 1295, tờ bản đồ số 6, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat 1295, To Ban Do So 6, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH GAME THANH CÁT TƯỜNG
Mã số thuế:

1101902278

Địa chỉ: Số 183, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 183, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG LONG AN
Mã số thuế:

1101896514

Địa chỉ: ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Tâm Phúc An Land
Mã số thuế:

1101894073

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-09-2018

Công Ty TNHH Tâm Phúc Land
Mã số thuế:

1101894066

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-09-2018

CÔNG TY TNHH GAME HIỀN TRẦN MẠNH
Mã số thuế:

1101894411

Địa chỉ: Số nhà 87, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 87, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT CG
Mã số thuế:

1101893898

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV NGÔ HẢI NAM
Mã số thuế:

1101893827

Địa chỉ: Thửa đất số 1005, tờ bản đồ số 5, ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 1005, To Ban Do So 5, Moi 1 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 21/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp