Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hựu Thạnh- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WTD
Mã số thuế:

1101887220

Địa chỉ: Số 342, ấp 3A, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 342, 3a Hamlet, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/07/2018

Công Ty TNHH Asia Long An
Mã số thuế:

1101885689

Địa chỉ: Lô 48 - Đường số 11-KCN Tân Đức , Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot 48, 11-kcn Tan Duc Street, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20-06-2018

CÔNG TY TNHH YI CHAO VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101884004

Địa chỉ: Lô sô 16, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot So 16, Street No 11, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại dây bện và lưới (Production of strands and netting)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 01/06/2018

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101877462

Địa chỉ: Lô số 9, đường số 15, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot No 9, Street No 15, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/03/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN XUÂN LƯƠNG
Mã số thuế:

1101873972

 Điện thoại:

0909.848.646

Địa chỉ: Lô số 6, Đường số 20B, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot No 6, 20b Street, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/01/2018

CÔNG TY TNHH NHỰA PLUS LINE VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101872104

Địa chỉ: Lô 9A, Đường số 15, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot 9a, Street No 15, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2018

CÔNG TY TNHH NHỰA KIM BẢO
Mã số thuế:

1101869831

Địa chỉ: ấp 4, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Hamlet 4, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/12/2017

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HÒA MINH VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101865227

Địa chỉ: Lô số 5, Đường số 15, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot No 5, Street No 15, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/11/2017

CÔNG TY TNHH MTV MIN HANG
Mã số thuế:

1101862963

 Điện thoại:

0917.310.033

Địa chỉ: Lô số 50, Đường 11, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu Thạnh , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot No 50, Street 11, Tan Duc Industrial Zone, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp