Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Khánh Nam- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ QUÝ FOAM
Mã số thuế:

1101884283

Địa chỉ: Thửa đất số 934, ấp Thuận Hòa 2, Xã Hòa Khánh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 934, Thuan Hoa 2 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/06/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO PHÚC HƯNG
Mã số thuế:

0303447622-001

Địa chỉ: ấp Thuận Hòa 2, Xã Hòa Khánh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thuan Hoa 2 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/10/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN HẢI ĐĂNG
Mã số thuế:

1101849264

 Điện thoại:

0975.009.588

Địa chỉ: 386 ấp Thuận Hòa 1, Xã Hòa Khánh Nam, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: 386 Thuan Hoa 1 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25/04/2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẠI VƯỢNG
Mã số thuế:

1101833169

 Điện thoại:

0909.454.729

Địa chỉ: ấp Thuận Hòa 2, Xã Hòa Khánh Nam, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: Thuan Hoa 2 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/10/2016

Công Ty TNHH An Việt
Mã số thuế:

1100833818

 Điện thoại:

0918.240.055

Địa chỉ: ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Thuan Hoa 1 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18-03-2008

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đh Nguyễn Thông
Mã số thuế:

1101796982

 Điện thoại:

0914.373.353

Địa chỉ: ấp Xuân Khánh 1 - Xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Xuan Khanh 1 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20-07-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Xây Dựng Vinh Phát
Mã số thuế:

1101787434

 Điện thoại:

(0272) 3850299

Địa chỉ: 738, ấp Thuận Hòa 1 - Xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: 738, Thuan Hoa 1 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Tín Đạt
Mã số thuế:

1101740193

 Điện thoại:

0913.911.148

Địa chỉ: ấp Thuận Hòa 2 - Xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Thuan Hoa 2 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 07-03-2014

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Phẩm Đại Dũng
Mã số thuế:

1101704861

Địa chỉ: Số 779 Chợ Hòa Khánh, ấp Thuận Hòa 1 - Xã Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: No 779 Cho Hoa Khanh, Thuan Hoa 1 Hamlet, Hoa Khanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 17-06-2013