Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Khánh Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT - SƠN OSAKA
Mã số thuế:

1101969000

 Điện thoại:

0907955989

Địa chỉ: Số 927, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 927, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN LAGRICO
Mã số thuế:

1101964330

Địa chỉ: Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 1, ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 204, To Ban Do So 1, Thoi Moi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH MTV NAM PHI LA
Mã số thuế:

1101955632

Địa chỉ: 375 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 375 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/07/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phân Phối F&q
Mã số thuế:

1101944239

Địa chỉ: Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 5, ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 462, To Ban Do So 5, Thoi Moi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Aq Tân Phát
Mã số thuế:

1101938041

Địa chỉ: Thửa đất số 462, Tờ bản đồ số 5, Ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 462, To Ban Do So 5, Thoi Moi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Dương Gia Thịnh Group
Mã số thuế:

1101913689

 Điện thoại:

0919750538

Địa chỉ: số 31 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 31 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04-04-2019

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH LAND
Mã số thuế:

1101896867

Địa chỉ: Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 16, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 309, To Ban Do So 16, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ LỤC LỰC
Mã số thuế:

1101894309

Địa chỉ: 868 Tỉnh lộ 835, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 868, Tinh Lo 835, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH JAPAN TRANDING T&H
Mã số thuế:

1101894154

Địa chỉ: Thửa đất số 465, ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 465, Thoi Moi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/09/2018

1 2 3 4 5 Tiếp