Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Khánh Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH LAND
Mã số thuế:

1101896867

Địa chỉ: Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 16, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 309, To Ban Do So 16, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ LỤC LỰC
Mã số thuế:

1101894309

Địa chỉ: 868 Tỉnh lộ 835, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 868, Tinh Lo 835, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐỊA ỐC PHÁT PHÚ THIÊN
Mã số thuế:

1101890907

Địa chỉ: Số 636 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 636 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Thái Dương La
Mã số thuế:

1101886932

Địa chỉ: 344 Ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 344 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HUY HOÀNG
Mã số thuế:

1101876797

 Điện thoại:

0913.380.290

Địa chỉ: Số nhà 76 ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 76 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/03/2018

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TÂM THÀNH AN
Mã số thuế:

1101872094

Địa chỉ: Thửa đất số 495, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 495, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHỰA PHÚ SĨ
Mã số thuế:

0314425067-001

Địa chỉ: 868 Tỉnh lộ 825, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 868, Tinh Lo 825, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/12/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Hưng Thịnh
Mã số thuế:

1101854881

Địa chỉ: 43 Ấp Bình Lợi , Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 43 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04-07-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DƯƠNG GIA THỊNH
Mã số thuế:

1101850622

 Điện thoại:

0919.750.538

Địa chỉ: Số 31 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 31 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/05/2017

CÔNG TY TNHH DỆT KIM AAH
Mã số thuế:

1101850189

 Điện thoại:

0913.133.222

Địa chỉ: Thửa đất số 397, 398, 399 ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: Thua Dat So 397, 398, 399 Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/05/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN GIA PHÁT
Mã số thuế:

1101847669

 Điện thoại:

0909.708.145

Địa chỉ: Số 541 ấp Bình Lợi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: No 541 Binh Loi Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/04/2017

1 2 3 4 Tiếp