Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Lập Thượng- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH MỸ ANH MAI
Mã số thuế:

1101904885

Địa chỉ: Số 351 ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 351 Duc Ngai 2 Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Mn
Mã số thuế:

1101894718

Địa chỉ: Thửa số 283, Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua So 283, Tan Hoi Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 03-10-2018

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN L.A
Mã số thuế:

1101875828

Địa chỉ: 232 ấp Đức Ngải 1, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 232 Duc Ngai 1 Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 13/02/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN TÍN PHÁT
Mã số thuế:

1101873549

Địa chỉ: 19 Đường Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 19, Tan Hoi Street, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/01/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH THÀNH - THỦ THỪA
Mã số thuế:

1101851986

 Điện thoại:

0908.718.589

Địa chỉ: 119 ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 119 Tan Hoi Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 30/05/2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

1101851143

 Điện thoại:

0908.718.589

Địa chỉ: 119 ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 119 Tan Hoi Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/05/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN PHÚ VINH SÀI GÒN
Mã số thuế:

1101846383

Địa chỉ: Số 41, đường 823, ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: No 41, Street 823, Chanh Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/03/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp