Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Lập Hạ- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HOÀNG KIM AN
Mã số thuế:

1101904490

Địa chỉ: Lô A124-30 Đường DH, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot A124-30, Dh Street, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH COOPERATION BIO ĐỨC
Mã số thuế:

1101904500

Địa chỉ: Lô B214, Đường số 5, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot B214, Street No 5, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH THÚC
Mã số thuế:

1101904596

Địa chỉ: Số 282, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 282, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH PESTICIDE THỤY SĨ
Mã số thuế:

1101904483

Địa chỉ: Lô B207 Đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot B207, Street No 4, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH IN TÀI VIỆT
Mã số thuế:

1101904116

Địa chỉ: Thửa đất số 198, tờ bản đồ số 46, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 198, To Ban Do So 46, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Công Lý
Mã số thuế:

1101900552

Địa chỉ: B3-B4 Đường CT2 Khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: B3-b4, Ct2 Street, Cat Tuong Phu Sinh Residential Area, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hai Chinh
Mã số thuế:

1101899018

Địa chỉ: Lô B101, Đường B, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot B101, B Street, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUÂN PHÁT
Mã số thuế:

1101895239

Địa chỉ: Thửa đất số 577 tờ bản đồ số 23, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 577 To Ban Do So 23, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM LONG DŨNG
Mã số thuế:

1101894531

Địa chỉ: Số 188, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 188, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV MASSAGE NGUYỄN HỒNG HẠNH
Mã số thuế:

1101892301

Địa chỉ: 88B ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 88b Duc Hanh 2 Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/09/2018

Công Ty TNHH Đất Nam Long
Mã số thuế:

1101888986

Địa chỉ: Lầu I, Phòng 01, Tòa nhà văn phòng, Lô B2, KCN Anh Hồng, Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lau I, Zoom 01, Van Phong Building, Lot B2, Anh Hong Industrial Zone, Duc Hanh 2 Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26-07-2018

CÔNG TY TNHH SINH HỌC ARIGO
Mã số thuế:

1101888760

Địa chỉ: Lô F14 Đường số 3, KCN Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot F14, Street No 3, Duc Hoa 3 - Hong Dat Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/07/2018

CÔNG TY TNHH HIGH TECH AGRO
Mã số thuế:

1101888753

Địa chỉ: Lô F15-2; F16-1 Đường số 3, KCN Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot F15-2; F16-1, Street No 3, Duc Hoa 3 - Hong Dat Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/07/2018

CÔNG TY TNHH ASIA AGRO
Mã số thuế:

1101888658

Địa chỉ: F16-2 Đường số 3, KCN Đức Hòa 3- Hồng Đạt, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: F16-2, Street No 3, Duc Hoa 3- Hong Dat Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/07/2018

CÔNG TY TNHH GAP AGRO
Mã số thuế:

1101888721

Địa chỉ: Lô F15-1 Đường số 3, KCN Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot F15-1, Street No 3, Duc Hoa 3 - Hong Dat Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/07/2018

CÔNG TY TNHH LỰC LỰC
Mã số thuế:

1101887728

Địa chỉ: Thửa đất số 1239, tờ bản đồ số 24, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 1239, To Ban Do So 24, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp