Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Thượng- Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Ngọc Giàu Phát
Mã số thuế:

1101908625

Địa chỉ: số 83 ấp Nhơn Hòa 2, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 83 Nhon Hoa 2 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA THĂNG
Mã số thuế:

1101901556

Địa chỉ: 873 Đường Bình Hữu 1, ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 873, Binh Huu 1 Street, Binh Huu 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Sx-tm Thiên Ân Eps
Mã số thuế:

1101898582

Địa chỉ: Thửa đất 451, ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat 451, Nhon Hoa 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH TM - DV BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA THỊNH
Mã số thuế:

1101897684

Địa chỉ: 409 ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 409 Nhon Hoa 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME HOA ĐỨC
Mã số thuế:

1101878716

 Điện thoại:

0937.626.156

Địa chỉ: Số 642, ấp Bình Hữu 2, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 642, Binh Huu 2 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 29/03/2018

CÔNG TY TNHH BALO NGUYỄN LAN
Mã số thuế:

1101877751

 Điện thoại:

0908.871.225

Địa chỉ: Số 325, ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 325, Nhon Hoa 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/03/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ TIN HỌC ĐẠI PHÚ
Mã số thuế:

1101876155

 Điện thoại:

0888.012.777

Địa chỉ: 573 ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 573 Nhon Hoa 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/02/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp