Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THẢO VY LỘC

Ngày thành lập: 23/10/2018

Địa chỉ: 361B ấp 2, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 361b Hamlet 2, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Mã số thuế 1101896190
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đức Hoà
Người đại diện Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ N.Đ.diện 361B ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Delegate address 361b Hamlet 2, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH KREATORS
Địa chỉ: thửa 726, tờ bản đồ 28, khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua 726, To Ban Do 28, Tan Binh Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702736156

Bình Dương

Ngày thành lập: 10/01/2019