Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Nam Yến Phát
Mã số thuế:

1101908689

Địa chỉ: Thửa số 565 TBĐ 23 Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua So 565 TBD 23 Ap 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15-02-2019

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM HOANG HỈ VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101905550

Địa chỉ: Thửa đất số 570, tờ bản đồ số 22, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 570, To Ban Do So 22, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH BAO BÌ LỆ ĐẠT
Mã số thuế:

1101903994

Địa chỉ: T35 Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: T35 Cum Cong Nghiep Duc Hoa Dong, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH GAME BẢY NÀNG TIÊN
Mã số thuế:

1101902510

Địa chỉ: Số nhà 777 âp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 777 Ap 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty Cổ Phần Việt Hòa Group
Mã số thuế:

1101894933

Địa chỉ: Thửa số 20, tờ bản đồ số 20, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua So 20, To Ban Do So 20, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08-10-2018

Công Ty Cổ Phần Việt Công Group
Mã số thuế:

1101894926

Địa chỉ: Thửa số 20, tờ bản đồ số 20, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua So 20, To Ban Do So 20, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08-10-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ FUWAH-HK
Mã số thuế:

1101896384

Địa chỉ: Lô MA5-2 Đường số 4, KCN Đức Hòa 1,ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot Ma5-2, Street No 4, Duc Hoa 1 Industrial Zone, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA NHẬT MINH
Mã số thuế:

1101894972

Địa chỉ: Lô MB 1.4, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot MB 1.4, Duc Hoa 1 - Hanh Phuc Industrial Zone, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/10/2018

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN HOÀNG HUY ĐẠT
Mã số thuế:

1101895013

Địa chỉ: Số 439 ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 439 Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ĐIỆN TỬ PHONG ĐẠI LỢI
Mã số thuế:

1101891629

Địa chỉ: 553A Tổ 4, ấp 1, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 553a Civil Group 4, Hamlet 1, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp