Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Hoà Đông- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH PIMA QUỐC TẾ
Mã số thuế:

1101957950

Địa chỉ: Lô F6, Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot F6, Street No 10, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/08/2020

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM LÂM
Mã số thuế:

1101957421

Địa chỉ: Lô N17 Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot N17, Street No 9, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/08/2020

CÔNG TY TNHH MTV KIỀU NGA NGUYỄN
Mã số thuế:

1101957414

Địa chỉ: số 6789 Đường số 5, Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 6789, Street No 5, Cong Nghiep Duc Hoa Dong Cluster, Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/08/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN NHÀ THÀNH LONG AN
Mã số thuế:

1101957171

Địa chỉ: Lô N4A Đường số 8, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot N4a, Street No 8, CCN Hai Son Duc Hoa Dong, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/08/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG VINA
Mã số thuế:

1101956837

 Điện thoại:

0903381188

Địa chỉ: Lô I9-I10 Đường số 8, Cụm công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot I9-I10, Street No 8, Cong Nghiep Hai Son Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 31/07/2020

CÔNG TY TNHH SUTARI
Mã số thuế:

1101955914

Địa chỉ: Lô N6, đường số 8, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot N6, Street No 8, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/07/2020

CÔNG TY TNHH SX TM CHIẾU SÁNG ANFACO
Mã số thuế:

1101955713

Địa chỉ: Lô M25A-M26 đường số 4, Cụm Công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot M25a-M26, Street No 4, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (Producing electric [light] illuminators)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/07/2020

CÔNG TY TNHH TRẦN KIM THỦY
Mã số thuế:

1101955696

Địa chỉ: Lô O2 đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot O2, Street No 9, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/07/2020

CÔNG TY TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA
Mã số thuế:

1101954815

Địa chỉ: Lô A4-A5-A6-A7 đường số 1, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot A4-A5-A6-A7, Street No 1, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 16/07/2020

CÔNG TY TNHH BLUE LAM THIÊN
Mã số thuế:

1101954639

Địa chỉ: Số 81, Đường Đức Hòa Đông, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 81, Duc Hoa Dong Street, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ MOTOR VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101953850

Địa chỉ: Lô F13 đường Kênh Tây, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Đông , Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot F13, Kenh Tay Street, Cong Nghiep Hai Son Duc Dong Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 07/07/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA
Mã số thuế:

1101953554

Địa chỉ: Lô A10-A11-A12-A13 đường số 1, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức H, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot A10-A11-A12-A13, Street No 1, Cong Nghiep Hai Son Duc H Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/07/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI AN VIỆT SÀI GÒN
Mã số thuế:

1101952712

Địa chỉ: Lô MD5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh phúc, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot MD5, Duc Hoa 1 Hanh Phuc Industrial Zone, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 29/06/2020

CÔNG TY CP SNEWRICE VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101952688

Địa chỉ: Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot Ma2, Duc Hoa 1 Industrial Zone, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/06/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp