Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Hiệp Hòa- Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Vinh Như Ý
Mã số thuế:

1101893425

Địa chỉ: số 239, khu vực IV, Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 239, Khu Vuc Iv, Hiep Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18-09-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME MINH HOÀNG L.A - CHI NHÁNH 3
Mã số thuế:

1101826965-006

Địa chỉ: 92 Khu vực 3, Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hoà, Long An
Address: 92 Khu Vuc 3, Hiep Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/09/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hoàng Sơn
Mã số thuế:

1101696716

 Điện thoại:

(0272) 3854040

Địa chỉ: 111, đường Trương Công Xưởng, khu vực 4 - Thị trấn Hiệp Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: 111, Truong Cong Xuong Street, Khu Vuc 4, Hiep Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-04-2013

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nghiên Cứu Thị Trường Dịch Vụ Thương Mại Hữu ích
Mã số thuế:

0310447052-015

Địa chỉ: Số D 258, Khu vực 4 - Thị trấn Hiệp Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: No D 258, Khu Vuc 4, Hiep Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Market research and surveying)

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05-04-2012

UBND Thị Trấn Hiệp Hòa
Mã số thuế:

1101162859

Địa chỉ: Khu vực 2, Thị trấn Hiệp Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An
Address: Khu Vuc 2, Hiep Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11-09-2009