Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Hậu Nghĩa- Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DŨNG HẢI L.A
Mã số thuế:

1101900425

Địa chỉ: Số 13, Nguyễn Trọng Thế, khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 13, Nguyen Trong The, Khu B, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06/12/2018

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN ĐỨC HÒA - LONG AN
Mã số thuế:

1101896306

Địa chỉ: 33/1, ô 6, Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 33/1, O 6, Khu B, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH LONG AN
Mã số thuế:

1101886040

Địa chỉ: 39 QLN2, ấp Gò Cao, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 39 Qln2, Go Cao Hamlet, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/06/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV TIẾN THỊNH
Mã số thuế:

1101884660

Địa chỉ: 14A Đường 3 Tháng 2, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 14a, 3 Thang 2 Street, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/06/2018

CÔNG TY TNHH THÁI PHÙNG LONG AN
Mã số thuế:

1101875899

Địa chỉ: Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 14, ấp Gò Cao, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 116, To Ban Do So 14, Go Cao Hamlet, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 21/02/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp