Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Tâm Phúc An Land
Mã số thuế:

1101894073

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-09-2018

Công Ty TNHH Bđs Diamondland L.a
Mã số thuế:

1101894059

Địa chỉ: 479 ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 479 Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-09-2018

Công Ty TNHH Tâm Phúc Land
Mã số thuế:

1101894066

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25-09-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÀI GÒN LONG AN
Mã số thuế:

1101894450

Địa chỉ: Số 5 Khu dân cư Bella Villa, Tỉnh Lộ 824, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 5, Bella Villa Residential Area, Tinh Lo 824, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM LONG DŨNG
Mã số thuế:

1101894531

Địa chỉ: Số 188, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 188, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN CA LAND
Mã số thuế:

1101894549

Địa chỉ: 111 Tổ 6, ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 111 Civil Group 6, Binh Tien 1 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH GAME HIỀN TRẦN MẠNH
Mã số thuế:

1101894411

Địa chỉ: Số nhà 87, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 87, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY TNHH ĐÀO VĂN LÂM
Mã số thuế:

1101894394

Địa chỉ: Số 39, Đường 23A2, ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 39, 23a2 Street, Binh Tien 1 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY TNHH CÂU LẠC BỘ ĐIỆN TỬ AN TÀI LỘC PHÁT
Mã số thuế:

1101894387

Địa chỉ: 168 ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 168 Tram Lac Hamlet, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 28/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ LỤC LỰC
Mã số thuế:

1101894309

Địa chỉ: 868 Tỉnh lộ 835, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 868, Tinh Lo 835, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN QUỐC DŨNG II
Mã số thuế:

1101894274

Địa chỉ: Lô LF15 đường số 2, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot Lf15, Street No 2, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Producing barrels, tanks and metal containers)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/09/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN KHANG HY
Mã số thuế:

1101894210

Địa chỉ: Lô D14-15 Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot D14-15, Street No 3, Hai Son (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 26/09/2018

CÔNG TY TNHH NHỰA KHÁNH PHONG PLASTICS
Mã số thuế:

1101893947

Địa chỉ: Lô R13-14-15 đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3 +4), Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot R13-14-15, Street No 9, Hai Son Mo Rong (Gd 3 +4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY TNHH AN THỊNH PHÁT CG
Mã số thuế:

1101893898

Địa chỉ: 999, Đường tỉnh 824, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 999, Duong, Tinh 824, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/09/2018