Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯNG SABAH
Mã số thuế:

1101896088

Địa chỉ: Thửa đất số 109, 117, 170 tờ bản đồ số 41 thuộc ấp Lập Điền, Xã Tân Mỹ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 109, 117, 170 To Ban Do So 41 Thuoc Ap Lap Dien, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH AN CAO PHI
Mã số thuế:

1101896063

Địa chỉ: Số 319 ấp Lộc Hòa, Xã Lộc Giang , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 319 Loc Hoa Hamlet, Loc Giang Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH TÍNH NGUYỄN LAND
Mã số thuế:

1101895704

Địa chỉ: 772 ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 772 Binh Tien 1 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 17/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH VŨ
Mã số thuế:

1101895863

Địa chỉ: Số 28/6 ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 28/6 Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KING TEC (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

1101895849

Địa chỉ: Lô E3A-E4 Đường số 10, Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot E3a-e4, Street No 10, Hai Son Industrial Zone, Binh Tien Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (Producing electric wire of all types)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Quốc Linh
Mã số thuế:

1101895616

Địa chỉ: 479 ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 479 Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 16-10-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA NHẬT MINH
Mã số thuế:

1101894972

Địa chỉ: Lô MB 1.4, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot Mb 1.4, Duc Hoa 1 - Hanh Phuc Industrial Zone, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 15/10/2018

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUÂN PHÁT
Mã số thuế:

1101895239

Địa chỉ: Thửa đất số 577 tờ bản đồ số 23, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 577 To Ban Do So 23, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 12/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THỨC ĂN VÀ THỨC UỐNG SẠCH
Mã số thuế:

1101895133

Địa chỉ: Thửa đất số 421, Tờ bản đồ số 25, Đường số 5 và số 9 KCN Tân, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 421, To Ban Do So 25, 5 Va So 9 Street, Tan Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MARIGOLD
Mã số thuế:

1101895260

Địa chỉ: Lô 33, Đường 15B, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot 33, 15b Street, Tan Duc Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN HOÀNG HUY ĐẠT
Mã số thuế:

1101895013

Địa chỉ: Số 439 ấp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 439 Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/10/2018

CÔNG TY TNHH EIFFEL HOME
Mã số thuế:

1101895077

Địa chỉ: Lô L1-3, Đường số 6, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot L1-3, Street No 6, Hai Son Mo Rong (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/10/2018

Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Mn
Mã số thuế:

1101894718

Địa chỉ: Thửa số 283, Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua So 283, Tan Hoi Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 03-10-2018