Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH GAME BẢY NÀNG TIÊN
Mã số thuế:

1101902510

Địa chỉ: Số nhà 777 âp 4, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 777 Ap 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Kim Long Pe
Mã số thuế:

1101902856

Địa chỉ: Lô E11 Đường Hải Sơn- Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot E11, Hai Son- Tan Duc Street, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24-12-2018

CÔNG TY TNHH GAME THANH CÁT TƯỜNG
Mã số thuế:

1101902278

Địa chỉ: Số 183, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 183, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA THĂNG
Mã số thuế:

1101901556

Địa chỉ: 873 Đường Bình Hữu 1, ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 873, Binh Huu 1 Street, Binh Huu 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH GIA MINH MOTOR
Mã số thuế:

1101901588

Địa chỉ: 25 Tập Đoàn 21 ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 25 Tap Doan 21 Ap Rung Dau, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (Maintenance and repair of motors and motorcycles)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SUN GO VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101901718

Địa chỉ: Xưởng số 1, lô số 7, đường số 4, Cụm công nghiệp Liên Minh, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Xuong So 1, Lot No 7, Street No 4, Cong Nghiep Lien Minh Cluster, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Bất Động Sản Đăng Khoa
Mã số thuế:

1101901563

Địa chỉ: Thửa đất số 622, Tờ bản đồ số 40, , Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 622, To Ban Do So 40, Tan My Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Công Nghiệp Rong Wang
Mã số thuế:

1101901690

Địa chỉ: Lô R11A-R12-NX1, đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot R11a-r12-nx1, Street No 9, Hai Son Mo Rong (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

In ấn (Printing)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 13-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HẠ GROUP
Mã số thuế:

1101900898

Địa chỉ: Lô C07, Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot C07, Street No 2, Cong Nghiep Duc Thuan Cluster, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV QUÀ TẶNG- BAO BÌ CAO HÙNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101900866

Địa chỉ: Lô B21 Đường số 02, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot B21, Street No 02, Hai Son (Gd 3+4) Ap Binh Tien 2 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Producing barrels, tanks and metal containers)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/12/2018