Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH ADHES VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101904892

Địa chỉ: Lô C16A-17-18 Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot C16a-17-18, Street No 3, Hai Son (Gd 3+4 Industrial Zone, Binh Tien Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV-DV-TM PHÚ CƯỜNG PHÁT ĐẠT
Mã số thuế:

1101904878

Địa chỉ: T165 ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: T165 Ap Rung Sen, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MỸ ANH MAI
Mã số thuế:

1101904885

Địa chỉ: Số 351 ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 351 Duc Ngai 2 Hamlet, Duc Lap Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH DONGSONG INTERNATIONAL VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101904758

Địa chỉ: Lô 32, Đường số 7, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot 32, Street No 7, Tan Duc Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT BẾN LỨC VN
Mã số thuế:

1101904532

Địa chỉ: Số 485E Đường tỉnh 824, Thị trấn Đức Hòa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 485e Duong, Tinh 824, Duc Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HOÀNG KIM AN
Mã số thuế:

1101904490

Địa chỉ: Lô A124-30 Đường DH, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot A124-30, Dh Street, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH COOPERATION BIO ĐỨC
Mã số thuế:

1101904500

Địa chỉ: Lô B214, Đường số 5, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot B214, Street No 5, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH THÚC
Mã số thuế:

1101904596

Địa chỉ: Số 282, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 282, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH PESTICIDE THỤY SĨ
Mã số thuế:

1101904483

Địa chỉ: Lô B207 Đường số 4, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot B207, Street No 4, Thai Hoa Industrial Zone, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG PHÁT LAND
Mã số thuế:

1101904211

Địa chỉ: 717 Tỉnh lộ 10, ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 717, Tinh Lo 10, Binh Tien 1 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH IN TÀI VIỆT
Mã số thuế:

1101904116

Địa chỉ: Thửa đất số 198, tờ bản đồ số 46, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Thua Dat So 198, To Ban Do So 46, Chanh Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH PAN GLOBE ENTERPRISE
Mã số thuế:

1101904148

Địa chỉ: Lô A6A-7 Đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot A6a-7, Street No 5, Hai Son (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI KHẢI PHÁT
Mã số thuế:

1101904194

Địa chỉ: Lô R15A-R16 Đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot R15a-r16, Street No 9, Hai Son Mo Rong (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH HTX NHÀ ĐẤT TRANG TRẠI NAM AN
Mã số thuế:

1101903899

Địa chỉ: 463 Tỉnh lộ 10, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: 463, Tinh Lo 10, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH PHƯỚC CHÍ HND
Mã số thuế:

1101903881

Địa chỉ: Lô R24-R25 Đường số 8, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot R24-r25, Street No 8, Hai Son Mo Rong (Gd 3+4 Industrial Zone, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 02/01/2019