Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

CÔNG TY TNHH H&G FIBER PLUS
Mã số thuế:

1101969811

Địa chỉ: Nhà xưởng số 01, Lô số 14-16-18-20, đường số 03, Khu Công ng, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Nha Xuong So 01, Lot No 14-16-18-20, Street No 03, Khu Cong NG, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi (Producing fibre)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/11/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÁN TRUNG HỒNG
Mã số thuế:

1101969787

Địa chỉ: Lô L6-L7, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot L6-L7, Street No 5, Hai Son Industrial Zone (GD 3+4), Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 27/11/2020

CÔNG TY TNHH SX TM DV XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN TRƯỜNG MINH
Mã số thuế:

1101969635

Địa chỉ: Số 486, ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 486, Binh Huu 1 Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25/11/2020

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN GIAO DỊCH SÀI GÒN LUẬT
Mã số thuế:

1101969392

Địa chỉ: Số 02 Đường 824, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 02, Street 824, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 25/11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DIKAMI
Mã số thuế:

1101969385

Địa chỉ: Lô LF8A-LF9, đường số 1, Khu Công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot Lf8a-LF9, Street No 1, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/11/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHANG CƯỜNG
Mã số thuế:

1101969113

 Điện thoại:

0903790588

Địa chỉ: Lô G15, Đường số 4, Khu CN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot G15, Street No 4, Hai Son Industrial Zone, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24/11/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT BO ZHONG
Mã số thuế:

1101969258

Địa chỉ: Số 145H đường 3/2, Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 145H, Street 3/2, Khu A, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/11/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG MINH
Mã số thuế:

1101969240

Địa chỉ: Cụm nhà nhựa Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Nha Nhua Binh Tien 2 Cluster, Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/11/2020

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TỔNG HỢP TTH
Mã số thuế:

1101969018

Địa chỉ: Đường Số 9 - Khu Dân Cư Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Street No 9, Xuyen A Residential Area, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 23/11/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT - SƠN OSAKA
Mã số thuế:

1101969000

 Điện thoại:

0907955989

Địa chỉ: Số 927, ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: No 927, Binh Thuy Hamlet, Hoa Khanh Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH GOU EN KE JI
Mã số thuế:

1101969025

 Điện thoại:

0908230922

Địa chỉ: A1-05 Khu HS1 Làng Sen, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: A1-05 Khu HS1, Sen Village, Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN D&T
Mã số thuế:

1101969032

Địa chỉ: C8-06 Đường 27, Khu Dân Cư Trần Anh, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: C8-06, Street 27, Tran Anh Residential Area, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐIỆN CƠ PHÚ HÒA PHÁT
Mã số thuế:

1101969106

Địa chỉ: Lô P2A-P3-P4-P5 đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa, Xã Đức Hòa Đông , Huyện Đức Hoà , Long An
Address: Lot P2a-P3-P4-P5, Street No 10, Cong Nghiep Hai Son Duc Hoa Cluster, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ điện dân dụng (Producing civil electrical goods)

Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 20/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp