Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Hòa- Long An

Công Ty TNHH Sản Xuất Xnk Ngọc Gia Phát
Mã số thuế:

1101920580

Địa chỉ: Lô R28A đường số 8, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot R28a, Street No 8, Hai Son Mo Rong Industrial Zone (GD 3+4), Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Minh Huy Đức
Mã số thuế:

1101919708

Địa chỉ: Số 2516, Ấp 4 , Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 2516, Hamlet 4, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Dược Đặng Yến Pharmapore
Mã số thuế:

1101918408

Địa chỉ: 245A/1 Tỉnh lộ 824, Khu vực 1, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 245 A/1, Tinh Lo 824, Khu Vuc 1, Duc Hoa Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Sơn Zorro
Mã số thuế:

1101918486

Địa chỉ: Lô C09, Đường số 2, Cụm Công nghiệp Đức Thuận , Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot C09, Street No 2, Cong Nghiep Duc Thuan Cluster, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 24-05-2019

Công Ty TNHH Ẩm Thực Dê Tươi 35
Mã số thuế:

1101917080

Địa chỉ: ĐT 824 Khu Đô Thị Phúc An City, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: DT 824, Phuc An City Urban Area, Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Anh Lộc Sơn
Mã số thuế:

1101916961

Địa chỉ: số 79, ấp 3B, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: No 79, 3B Hamlet, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuận Phát La
Mã số thuế:

1101917098

Địa chỉ: 87A Tỉnh lộ 823, Ô 5, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 87a, Tinh Lo 823, O 5, Khu B, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đà Nẵng- Long An
Mã số thuế:

1101916538

Địa chỉ: 14A Đường 3 tháng 2, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: 14a, 3 Thang 2 Street, Hau Nghia Town, Duc Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 06-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp