Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Long An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ
Mã số thuế:

1101904109

Địa chỉ: 251A đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 2, Thị trấn Tầm Vu , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 251a, Do Tuong Phong Street, Quarter 2, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1101903828

Địa chỉ: 251A đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 2, Thị trấn Tầm Vu , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 251a, Do Tuong Phong Street, Quarter 2, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1101903585

Địa chỉ: 251A đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 2, Thị trấn Tầm Vu , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 251a, Do Tuong Phong Street, Quarter 2, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

1101903578

Địa chỉ: 251A đường Đỗ Tường Phong, Khu phố 2, Thị trấn Tầm Vu , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 251a, Do Tuong Phong Street, Quarter 2, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Hữu Cơ Vi Sinh Trần Tấn Lực
Mã số thuế:

1101902824

Địa chỉ: 296/8 ấp Long Thuận, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Address: 296/8 Long Thuan Hamlet, Long Tri Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 24-12-2018

CÔNG TY TNHH TM THIÊN THÊM HỒNG
Mã số thuế:

1101902246

Địa chỉ: Số 52/1 tỉnh lộ 827B, ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị , Huyện Châu Thành , Long An
Address: No 52/1, Tinh Lo 827B, Phu Xuan 1 Hamlet, Phu Ngai Tri Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Châu Thành
Mã số thuế:

1101898247

Địa chỉ: 68B Trần Văn Giàu, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Address: 68B Tran Van Giau, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 16-11-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ GIA HUY PHÁT
Mã số thuế:

1101896497

Địa chỉ: Số 52/5 ấp 5, Xã Phước Tân Hưng , Huyện Châu Thành , Long An
Address: No 52/5 Hamlet 5, Phuoc Tan Hung Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG U.S
Mã số thuế:

1101895817

Địa chỉ: 4/5 ấp Kỳ Châu, Xã Bình Quới , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 4/5 Ky Chau Hamlet, Binh Quoi Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THANH LONG AN VIỆT
Mã số thuế:

1101892196

Địa chỉ: ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị , Huyện Châu Thành , Long An
Address: Phu Xuan 1 Hamlet, Phu Ngai Tri Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HẠNH CHÂU
Mã số thuế:

1101885103

Địa chỉ: 322/1 ấp Bình Xuyên, Xã Bình Quới , Huyện Châu Thành , Long An
Address: 322/1 Binh Xuyen Hamlet, Binh Quoi Commune, Chau Thanh District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An

Ngày thành lập: 13/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp