Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Long Hậu- Huyện Cần Giuộc- Long An

CÔNG TY TNHH KINH LÂM
Mã số thuế:

1101904860

Địa chỉ: D.07A Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: D.07a, Street No 3, Long Hau Industrial Zone, Hamlet 3, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV KIẾT LONG
Mã số thuế:

1101904684

Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: No D.07b, Street No 3, Long Hau Industrial Zone, Hamlet 3, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH TRI LONG HỘI
Mã số thuế:

1101904155

Địa chỉ: D.07A, D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: D.07a, D.07b, Street No 3, Long Hau Industrial Zone, Hamlet 3, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH INFINITY VINA
Mã số thuế:

1101904130

Địa chỉ: A29-A30 Khu dân cư Long Hậu 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: A29-a30, Long Hau 3 Residential Area, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH MILTON LONG HẬU
Mã số thuế:

1101903137

Địa chỉ: Lô H09B, Đường Số 01, Khu công nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot H09b, Street No 01, Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Processing milk and milk products)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH ASEAN VICTORY VIỆT NAM
Mã số thuế:

1101899145

Địa chỉ: Lô H.03 Đường số 2, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot H.03, Street No 2, Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Đăng House
Mã số thuế:

1101898624

Địa chỉ: Thửa đất số 4432, tờ bản đồ số 4, ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 4432, To Ban Do So 4, Hamlet 2/5, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH HNB CHEM
Mã số thuế:

1101898254

Địa chỉ: Văn phòng Trung Tâm dịch vụ khách hàng của Công ty Cổ Phần L, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Van Phong Trung Tam Dich Vu Khach Hang Cua Cong Ty Co Phan L, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KIM HOÀNG MINH
Mã số thuế:

1101897589

Địa chỉ: ấp 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Hamlet 3, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN SOUTHLAND
Mã số thuế:

1101897099

Địa chỉ: Lô S-9 Đường Tân Tập Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot S-9, Tan Tap Long Hau Street, Long Hau Mo Rong Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÙNG VƯƠNG
Mã số thuế:

1101895905

Địa chỉ: Đường số 1, Khu dân cư Thái Sơn, ấp 2/5, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Street No 1, Thai Son Residential Area, Hamlet 2/5, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH COBI CIF
Mã số thuế:

1101893513

Địa chỉ: Lô DV-4, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot Dv-4, Trung Tam Street, Long Hau Mo Rong Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT PHÚC
Mã số thuế:

1101882871

Địa chỉ: Lô A1.10, Đường số 1, Khu tái định cư Thái Sơn Long An, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot A1.10, Street No 1, Khu Tai Dinh Cu Thai Son Long An, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 22/05/2018

CÔNG TY TNHH NGÂN HỘI
Mã số thuế:

1101882889

Địa chỉ: Lô R-4B, Đường Tân Lập-Long Hậu, Khu công nghiệp Long Hậu m, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot R-4b, Tan Lap-long Hau Street, Long Hau M Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 22/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH MINH THI - LONG AN
Mã số thuế:

1101879300

Địa chỉ: Lô đất 3F, đường số 9, khu công nghiệp Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu , Huyện Cần Giuộc , Long An
Address: Lot Dat 3f, Street No 9, Long Hau Industrial Zone, Hamlet 3, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Ngày thành lập: 05/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp