Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cần Đước- Long An

Công Ty TNHH Quang Học Sun Tat Việt Nam
Mã số thuế:

1101938796

Địa chỉ: Lô D12, Đường số 15, Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng , Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Lot D12, Street No 15, Thuan Dao Mo Rong Industrial Zone, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Klins
Mã số thuế:

1101937873

Địa chỉ: 138 Ấp 2, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: 138 Hamlet 2, Long Khe Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Và Nhà Bếp Panasia Việt Nam
Mã số thuế:

1101936358

Địa chỉ: Lô H2 Đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Lot H2, Street No 14, Thuan Dao Mo Rong Industrial Zone, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Cơ Khí Khang Thịnh Phát
Mã số thuế:

1101929689

Địa chỉ: Số 103, ấp 3, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: No 103, Hamlet 3, Long Dinh Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Xd-tm-dv Võ Hoàng Trí Dũng
Mã số thuế:

1101929576

Địa chỉ: Số 264, ấp 5, Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: No 264, Hamlet 5, Long Hoa Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Sơn Hùng Lợi Phát
Mã số thuế:

1101926656

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Định Long Cang, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Long Dinh Long Cang Industrial Zone, Hamlet 3, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Phụ Liệu Gỗ Duy Khang
Mã số thuế:

1101924176

Địa chỉ: 560 Đường tỉnh 835, ấp Đồng Tâm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: 560 Duong, Tinh 835, Dong Tam Hamlet, Long Trach Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH An Gia Phát Land
Mã số thuế:

1101915196

Địa chỉ: Chợ Mới, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: Cho Moi, Hamlet 3, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Năm Hạnh An Phát
Mã số thuế:

1101910705

Địa chỉ: 175K8 Đường tỉnh lộ 835D, ấp 3, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: 175K8 Duong, Tinh Lo 835D, Hamlet 3, Phuoc Van Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Trung Thành Land
Mã số thuế:

1101909611

Địa chỉ: 254 Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Address: 254 Cau Tram Hamlet, Long Trach Commune, Can Duoc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

Ngày thành lập: 01-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp