Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lương Hòa- Huyện Bến Lức- Long An

CÔNG TY TNHH HÒA KHIẾT HƯƠNG
Mã số thuế:

1101904204

Địa chỉ: Thửa 544, ấp 8, Xã Lương Hòa , Huyện Bến Lức , Long An
Address: Thua 544, Hamlet 8, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2019

Công Ty TNHH Sx Tm Xnk Nhật Mỹ
Mã số thuế:

1101881243

Địa chỉ: Số 28, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Address: No 28, Hamlet 8, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 07-05-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẤT VÀNG LAND
Mã số thuế:

1101876451

 Điện thoại:

(0299) 2939990

Địa chỉ: ấp 6B, Xã Lương Hòa , Huyện Bến Lức , Long An
Address: 6b Hamlet, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 05/03/2018

CHI NHÁNH SỐ 7 CÔNG TY TNHH GAME HÒA BÌNH 79
Mã số thuế:

1101832461-007

Địa chỉ: Số 22 Đường 830, Tổ, ấp 8, Xã Lương Hòa , Huyện Bến Lức , Long An
Address: No 22, Street 830, To, Hamlet 8, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 15/01/2018

CÔNG TY TNHH TM-DV-XD THIÊN LÂM
Mã số thuế:

1101872087

Địa chỉ: 121A, ấp 6B, Xã Lương Hòa , Huyện Bến Lức , Long An
Address: 121a, 6b Hamlet, Luong Hoa Commune, Ben Luc District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Long An

Ngày thành lập: 05/01/2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp