Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CTy Mậu Dịch KT Đối Ngoại Hà Khẩu-Thầu XD Công Trình Thủy Điện Suối Chăn 2

Ngày thành lập: 07-10-2014

Địa chỉ: Võ Lao - Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Address: Vo Lao, Van Ban District, Lao Cai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (Installing water supply and drainage systems)

Mã số thuế 5300680281
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Người đại diện
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của CTy Mậu Dịch KT Đối Ngoại Hà Khẩu-Thầu XD Công Trình Thủy Điện Suối Chăn 2

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính