Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Bàn- Lào Cai

TRƯỜNG THCS VÕ LAO
Mã số thuế:

5300763202

Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Võ Lao , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Thi Tu, Vo Lao Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 18/01/2019

TÀI KHOẢN QL NGUỒN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HUYỆN VĂN BÀN
Mã số thuế:

5300761607

Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Khanh Yen Street, Khanh Yen Town, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL NGUỒN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT HUYỆN VĂN BÀN
Mã số thuế:

5300761614

Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Khanh Yen Street, Khanh Yen Town, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 29/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU YẾN DOANH
Mã số thuế:

5300758097

Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Thu, Thôn 3 Minh Hạ, Xã Minh Lương , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Nha Ba Vu Thi Thu, 3 Minh Ha Hamlet, Minh Luong Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN TÂN AN
Mã số thuế:

5300755804

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Cầu Thỉn, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ong Nguyen Van Thanh, Cau Thin Hamlet, Tan Thuong Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 09/08/2018

CÔNG TY CP SIMACAI
Mã số thuế:

5300755748

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Bội, Thôn 9, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ba Nguyen Thi Boi, Hamlet 9, Hoa Mac Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Hòa Mạc, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 08/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp