Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Lào Cai- Lào Cai

CÔNG TY TNHH TOYOTA LÀO CAI
Mã số thuế:

5300763001

Địa chỉ: Số nhà 056, đường Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 056, Nhac Son Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC CÔNG THƯƠNG
Mã số thuế:

5300762985

Địa chỉ: Số nhà 367 đường Lê Thanh, tổ 4, Phường Bắc Cường , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 367, Le Thanh Street, Civil Group 4, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TH THUẬN PHONG
Mã số thuế:

5300762801

Địa chỉ: Số nhà 066, Đường Triệu Quang Phục, Phường Phố Mới , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 066, Trieu Quang Phuc Street, Phuong, Moi Street, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT THÔNG
Mã số thuế:

5300762463

Địa chỉ: Số nhà 020, đường Thủy Hoa, Phường Duyên Hải , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 020, Thuy Hoa Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH
Mã số thuế:

5300762449

Địa chỉ: Tầng 2, SN 270, đường Khánh Yên, Phường Phố Mới , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: 2nd Floor, No 270, Khanh Yen Street, Phuong, Moi Street, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CT LÀO CAI
Mã số thuế:

5300761029

Địa chỉ: Đường Trần Kim Chiến, tổ 15, Phường Nam Cường , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: Tran Kim Chien Street, Civil Group 15, Nam Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT LÀO CAI
Mã số thuế:

5300761036

Địa chỉ: Đường Trần Kim Chiến, tổ 15, Phường Nam Cường , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: Tran Kim Chien Street, Civil Group 15, Nam Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 27/12/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC
Mã số thuế:

5300760988

Địa chỉ: Tổ 23, phường Điện Biên, phường Duyên Hải, Phường Duyên Hải , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: Civil Group 23, Dien Bien Ward, Duyen Hai Ward, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp