Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tà Chải- Huyện Bắc Hà- Lào Cai

Công Ty TNHH Mtv Bộ Nhung
Mã số thuế:

5300728409

Địa chỉ: Nhà ông Bộ thôn Na Na , Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ong Bo, Na Na Hamlet, Ta Chai Commune, Bac Ha District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Ngày thành lập: 09-05-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Dũng Cường
Mã số thuế:

5300630682

 Điện thoại:

0945.982.983

Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Xuân Tùng, thôn Nậm Châu - Xã Tà Chải - Huyện Bắc Hà - Lào Cai
Address: Nha Rieng Ong Nguyen Xuan Tung, Nam Chau Hamlet, Ta Chai Commune, Bac Ha District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Ngày thành lập: 24-10-2012