Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lào Cai

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Hùng Phi
Mã số thuế:

5300775222

Địa chỉ: Số nhà 241, đường Phùng Chí Kiên, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 241, Phung Chi Kien Street, Bac Lenh Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dũng Quang
Mã số thuế:

5300775215

Địa chỉ: Số nhà 186, đường Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 186, Duyen Hai Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Bùi Dũng
Mã số thuế:

5300775208

Địa chỉ: Số nhà 169, đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 169, Dien Bien Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Anh Vinh
Mã số thuế:

5300775127

Địa chỉ: Số nhà 139 đường D4, tổ 13, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 139, D4 Street, Civil Group 13, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xnk Hương Sơn
Mã số thuế:

5300775134

Địa chỉ: Số nhà 109, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 109, Hoang Lien Street, Coc Leu Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Gia Bảo
Mã số thuế:

5300774973

Địa chỉ: Số nhà 047, đường Lê Lợi, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 047, Le Loi Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản Happy House
Mã số thuế:

5300774532

Địa chỉ: Số 813 Đường B3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 813, B3 Street, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Công Nghệ Bình Minh
Mã số thuế:

5300774606

Địa chỉ: Tầng 2 Số nhà 089, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: 2nd Floor So Nha 089, Nhac Son Street, Kim Tan Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Quang Ngà
Mã số thuế:

5300774589

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Đức Thành, Tỉnh lộ 151, tổ 2, Thị Trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ong Vu Duc Thanh, Tinh Lo 151, Civil Group 2, Tang Loong Town, Bao Thang District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty CP Thương Mại Xnk Toàn Thắng
Mã số thuế:

5300774564

Địa chỉ: Số nhà 019 đường Minh Khai , Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 019, Minh Khai Street, Phuong, Moi Street, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hà Anh
Mã số thuế:

5300774010

Địa chỉ: Số nhà 173, phố Đăng Châu, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 173, Dang Chau Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 13-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp