Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lào Cai

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Xnk Tổng Hợp Tây Sơn
Mã số thuế:

5300777540

Địa chỉ: Số nhà 089 đường Lê Văn Thiêm, tổ 3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 089, Le Van Thiem Street, Civil Group 3, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Minh Hà
Mã số thuế:

5300777533

Địa chỉ: Số nhà 099 đường Quy Hóa, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 099, Quy Hoa Street, Kim Tan Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Mặt Trời Sa Pa Online
Mã số thuế:

5300777484

Địa chỉ: Số nhà 09, Phố Xuân Viên, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Address: No 09, Xuan Vien Street, Sa Pa Ward, Sa Pa Town, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Lào Cai

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Đỗ Quyên Travel
Mã số thuế:

5300777477

Địa chỉ: Số nhà 214 đường Thạch Sơn, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Address: No 214, Thach Son Street, Sa Pa Ward, Sa Pa Town, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Lào Cai

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Liên Á
Mã số thuế:

5300777389

Địa chỉ: Số nhà 015, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 015, Nguyen Hue Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Hh
Mã số thuế:

5300776674

Địa chỉ: Số nhà 499 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 499, Hoang Quoc Viet Street, Pom Han Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Greenleaf
Mã số thuế:

5300776681

Địa chỉ: Số nhà 236 đường An Dương Vương, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 236, An Duong Vuong Street, Kim Tan Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv Việt Bách
Mã số thuế:

5300776515

Địa chỉ: Tại nhà Bà Phạm Thị Hoa, Thôn 8, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: Tai Nha Ba Pham Thi Hoa, Hamlet 8, Dong Tuyen Commune, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Lc Korea Vina
Mã số thuế:

5300776593

Địa chỉ: Số 331 Đường Hoàng Quốc Việt , Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 331, Hoang Quoc Viet Street, Bac Lenh Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Hải
Mã số thuế:

5300776642

Địa chỉ: Số nhà 152 đường Nguyễn Thăng Bình , Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 152, Nguyen Thang Binh Street, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Tây Bắc Á
Mã số thuế:

5300776667

Địa chỉ: Lô 10, đường A4, Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: Lot 10, A4 Street, Bac Duyen Hai Industrial Zone, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 06-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp