Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lào Cai

TRƯỜNG THCS VÕ LAO
Mã số thuế:

5300763202

Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Võ Lao , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Thi Tu, Vo Lao Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH TOYOTA LÀO CAI
Mã số thuế:

5300763001

Địa chỉ: Số nhà 056, đường Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 056, Nhac Son Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC CÔNG THƯƠNG
Mã số thuế:

5300762985

Địa chỉ: Số nhà 367 đường Lê Thanh, tổ 4, Phường Bắc Cường , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 367, Le Thanh Street, Civil Group 4, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TH THUẬN PHONG
Mã số thuế:

5300762801

Địa chỉ: Số nhà 066, Đường Triệu Quang Phục, Phường Phố Mới , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 066, Trieu Quang Phuc Street, Phuong, Moi Street, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp