Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lào Cai

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thái Sơn
Mã số thuế:

5300793990

Địa chỉ: Số nhà 112, đường Hưng Hóa, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 112, Hung Hoa Street, Coc Leu Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15/04/2021

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Tổng Hợp 688
Mã số thuế:

5300793983

Địa chỉ: Số nhà 052, phố Nậm Thi, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 052, Nam Thi Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15/04/2021

Công Ty TNHH Tổng Hợp Số 8 Lào Cai
Mã số thuế:

5300793969

Địa chỉ: Số nhà 019, Phố Kim Sơn, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 019, Kim Son Street, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hà Vy
Mã số thuế:

5300793870

Địa chỉ: Km0, Xã Bản Vược , Huyện Bát Xát , Lào Cai
Address: KM0, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH MTV Hương Mai
Mã số thuế:

5300793729

Địa chỉ: Số nhà 90B, Đường Hoàng Sào, Tổ 3, Phường Pom Hán , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 90B, Hoang Sao Street, Civil Group 3, Pom Han Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiên Phúc Vinh
Mã số thuế:

5300793905

Địa chỉ: Số nhà 081, đường N7, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 081, N7 Street, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 14-04-2021

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Quân
Mã số thuế:

5300793768

Địa chỉ: Số nhà 077, đường Nguyễn Khuyến, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 077, Nguyen Khuyen Street, Coc Leu Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Hoàng Anh
Mã số thuế:

5300793743

Địa chỉ: Đường N2, tổ 2, Kim Thành 2, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: N2 Street, Civil Group 2, Kim Thanh 2, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 13/04/2021

Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Bảo Hà
Mã số thuế:

5300793711

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hùng, bản Bảo Vinh, Xã Bảo Hà , Huyện Bảo Yên , Lào Cai
Address: Nha Ong Tran Van Hung, Bao Vinh Hamlet, Bao Ha Commune, Bao Yen District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Raising buffalo and cow and producing breeds of cattle)

Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty CP Cđ Lào Cai
Mã số thuế:

5300793574

Địa chỉ: BT02 đường Minh Khai, Phường Lào Cai , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: BT02, Minh Khai Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 09/04/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp