Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lào Cai

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Thịnh
Mã số thuế:

5300764125

Địa chỉ: Số nhà 021, đường Minh Khai, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: No 021, Minh Khai Street, Phuong, Moi Street, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lốp Thành Công Lào Cai.
Mã số thuế:

5300763717

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Thành Công, đường D3, TKĐT số 4, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: Nha Ong Trinh Thanh Cong, D3 Street, TKDT So 4, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH V&f Lào Cai
Mã số thuế:

5300763442

Địa chỉ: KM2 +900 đại lộ Trần Hưng Đạo , Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Address: KM2 +900 Dai Lo Tran Hung Dao, Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 25-01-2019

TRƯỜNG THCS VÕ LAO
Mã số thuế:

5300763202

Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Võ Lao , Huyện Văn Bàn , Lào Cai
Address: Thi Tu, Vo Lao Commune, Van Ban District, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH TOYOTA LÀO CAI
Mã số thuế:

5300763001

Địa chỉ: Số nhà 056, đường Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải , Thành phố Lào Cai , Lào Cai
Address: No 056, Nhac Son Street, Duyen Hai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp