Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĂN LÃNG

Ngày thành lập: 01/02/2019

Địa chỉ: Ngõ 2 khu 6, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn

Ngành nghề chính (Main profession): Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Mã số thuế 4900842510
Điện thoại/ Fax:
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Văn Lãng
Người đại diện Đinh Long Xuyên
Địa chỉ N.Đ.diện na sầm, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
Delegate address

Ngành Đ.ký kinh doanh của TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĂN LÃNG

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính