Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Na Sầm- Huyện Văn Lãng- Lạng Sơn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN VĂN LÃNG
Mã số thuế:

4900839807

Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN VĂN LÃNG
Mã số thuế:

4900839814

Địa chỉ: số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN VĂN LÃN
Mã số thuế:

4900839691

Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Định
Mã số thuế:

4900805558

Địa chỉ: Số 69, đường Lương Văn Tri, khu II, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 69, Luong Van Tri Street, Khu Ii, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-02-2017

CHI NHÁNH VĂN LÃNG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM ANH LS
Mã số thuế:

4900791619-002

 Điện thoại:

0972.757.880

Địa chỉ: Số 30, khu 2, đường Lương Văn Chi, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
Address: No 30, Khu 2, Luong Van Chi Street, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/11/2016

Trung tâm Văn Hóa thể thao huyện Văn Lãng
Mã số thuế:

4900791538

Địa chỉ: Na sầm - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: Na Sam, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) (State administration in health, education, culture and other social services (excluding compulsory social security) )

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 22-03-2016

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Hgb Tại Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900755586-002

 Điện thoại:

0912813568

Địa chỉ: Số 87, khối 06 - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: No 87, Khoi 06, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-08-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Chung Ls
Mã số thuế:

4900776265

 Điện thoại:

0913.278.680

Địa chỉ: Số 9, khu 6 - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: No 9, Khu 6, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-10-2014

Xí Nghiệp Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Văn Lãng - Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Khai Thác Công Trình T
Mã số thuế:

4900100357-013

 Điện thoại:

(0205) 3870278

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: Khu 1, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 17-06-2014

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Sơn Hải
Mã số thuế:

4900768722

 Điện thoại:

0913.091.566

Địa chỉ: Số 61, khu 1 - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: No 61, Khu 1, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-12-2013

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Văn Lãng Lạng Sơn
Mã số thuế:

0100686174-806

 Điện thoại:

(0205) 3880128

Địa chỉ: Số 71, khu I - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: No 71, Khu I, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13-12-2013

Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng
Mã số thuế:

4900756702

Địa chỉ: khu 3 thị trấn Na Sầm - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: Khu 3, Na Sam Town, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13-12-2012

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Kiên
Mã số thuế:

4900734018

 Điện thoại:

(0205) 3881646

Địa chỉ: Số 30, đường Hoàng Văn Thụ, khu IV - Thị trấn Na Sầm - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Address: No 30, Hoang Van Thu Street, Khu Iv, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-06-2012