Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Lãng- Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Huệ Thủy
Mã số thuế:

4900847854

Địa chỉ: Số 246, đường Trục Chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 246, Truc Chinh Street, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU RẮN VÀNG
Mã số thuế:

4900840827

Địa chỉ: Số 256, thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 256, Coc Nam Hamlet, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT HUYỆN VĂN LÃNG
Mã số thuế:

4900839807

Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN VĂN LÃNG
Mã số thuế:

4900839814

Địa chỉ: số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN VĂN LÃN
Mã số thuế:

4900839691

Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Na Sầm , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 77 Hoang Van Thu, Na Sam Town, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC TÂM
Mã số thuế:

4900836725

Địa chỉ: Số nhà 248 thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 248, Coc Nam Hamlet, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hồng Phi
Mã số thuế:

4900832230

Địa chỉ: Thôn Thâm Kéo, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Tham Keo Hamlet, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV HÀ DŨNG LS
Mã số thuế:

4900829044

Địa chỉ: Số 145, Thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 145, Coc Nam Hamlet, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06/06/2018

Công Ty TNHH Thái Thịnh Tân Thanh
Mã số thuế:

4900827985

Địa chỉ: Số 129 đường nhánh nam, khu 2, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 129, Nhanh Nam Street, Khu 2, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-05-2018

Công Ty TNHH Mtv Zyn
Mã số thuế:

4900827431

Địa chỉ: Số 180, Cốc Nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 180, Coc Nam, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 17-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp