Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn

CẤP 1 LOẠI 1: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840672

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 4: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840707

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 2: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840785

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16/01/2019

CẤP 1 LOẠI 3: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840697

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH SONG CHÂU
Mã số thuế:

4900840538

Địa chỉ: Số 138B, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 138B, Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV HỒ LÂM TÙNG
Mã số thuế:

4900840496

Địa chỉ: Số 05, đường Đèo Giang, Phường Chi Lăng , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 05, Deo Giang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC GIA
Mã số thuế:

4900840489

Địa chỉ: Lô 30, đường Lương Thế Vinh, khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lot 30, Luong The Vinh Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN HÀNH LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840457

Địa chỉ: Số 25, Trần Đại Nghĩa, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 25, Tran Dai Nghia, Phu Loc Iv Urban Area, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS HOÀNG PHONG 24
Mã số thuế:

4900840312

Địa chỉ: Số 37, đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 37, Phai Ve Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV ĐINH THỊ VIÊN
Mã số thuế:

4900839645

Địa chỉ: Số 20/1, Nguyễn Thế Lộc, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 20/1, Nguyen The Loc, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty Cổ Phần Tm Vận Tải Xd Kiên Trung
Mã số thuế:

4900839451

Địa chỉ: Số 42, Đường Đại Huề, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 42, Dai Hue Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Đức Ngọc Ls
Mã số thuế:

4900839317

Địa chỉ: Thôn Quảng Trung 2, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Quang Trung 2 Hamlet, Quang Lac Commune, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 19-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp