Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại An Phú Ls
Mã số thuế:

4900848745

Địa chỉ: Số 12, đường Phai Luông 7, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 12, Phai Luong 7 Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Ls
Mã số thuế:

4900847269

Địa chỉ: Số 30A, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, Tổ 6, Khối 5, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 30a, Ly Thuong Kiet Street, Phu Loc 4 Urban Area, Civil Group 6, Khoi 5, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Điện Tử Nhân Đức
Mã số thuế:

4900846794

Địa chỉ: Số 86A, đường Chùa Tiên, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 86a, Chua Tien Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Hoa Trung
Mã số thuế:

4900846064

Địa chỉ: Số 54, dãy 3, đường Tông Đản, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 54, Day 3, Tong Dan Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Cát Đại Lợi
Mã số thuế:

4900845670

Địa chỉ: Số 6/2, đường Lê Hồng phong, Khối 7, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 6/2, Le Hong Phong Street, Khoi 7, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH La Thành Phát
Mã số thuế:

4900844701

Địa chỉ: Số 65, đường Phan Đình Phùng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 65, Phan Dinh Phung Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27-02-2019

CẤP 1 LOẠI 1: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840672

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 4: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840707

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 2: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840785

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16/01/2019

CẤP 1 LOẠI 3: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840697

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH SONG CHÂU
Mã số thuế:

4900840538

Địa chỉ: Số 138B, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 138B, Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV HỒ LÂM TÙNG
Mã số thuế:

4900840496

Địa chỉ: Số 05, đường Đèo Giang, Phường Chi Lăng , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 05, Deo Giang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC GIA
Mã số thuế:

4900840489

Địa chỉ: Lô 30, đường Lương Thế Vinh, khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lot 30, Luong The Vinh Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp