Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX DỊCH VỤ & SX NÔNG NGHIỆP XÃ MAI SAO

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Thôn Nà Lốc, Xã Mai Sao , Huyện Chi Lăng , Lạng Sơn
Address: Na Loc Hamlet, Mai Sao Commune, Chi Lang District, Lang Son Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Mã số thuế 4900840545
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Chi Lăng
Người đại diện Nông Văn Cường
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Nà Lốc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Delegate address Na Loc Hamlet, Mai Sao Commune, Chi Lang District, Lang Son Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của HTX DỊCH VỤ & SX NÔNG NGHIỆP XÃ MAI SAO

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính