Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mai Sao- Huyện Chi Lăng- Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LẠNG SƠN - CHI NHÁNH CHI LĂNG
Mã số thuế:

4900271578-001

Địa chỉ: Thôn Mạn Đường B, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Address: Man Hamlet, B Street, Mai Sao Commune, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 19/04/2016

Uỷ ban nhân dân xã Mai Sao
Mã số thuế:

4900270214

 Điện thoại:

(0205) 820123

Địa chỉ: Lạng Nắc - Mai Sao - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Address: Lang Nac, Mai Sao, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-02-2008

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Hải Anh
Mã số thuế:

4900239422

 Điện thoại:

(0205) 3820484

Địa chỉ: Thôn Mai Tùng - Xã Mai Sao - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Address: Mai Tung Hamlet, Mai Sao Commune, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-03-2006