Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chi Lăng- Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Tập Đoàn Chi Lăng
Mã số thuế:

4900831357

Địa chỉ: Khu Hòa Bình II, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Khu Hoa Binh Ii, Dong Mo Town, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-07-2018

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự Án Chi Lăng
Mã số thuế:

4900828964

Địa chỉ: Số 416, Đường Lê Lợi, Khu Hòa Bình 2, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 416, Le Loi Street, Khu Hoa Binh 2, Dong Mo Town, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-06-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỜI ĐẠI
Mã số thuế:

4900824575

Địa chỉ: Thôn Làng Chiễng, Xã Nhân Lý , Huyện Chi Lăng , Lạng Sơn
Address: Thon, Chieng Village, Nhan Ly Commune, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Scientific research and technological development in the field of social sciences and humanities)

Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp