Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Tùng Dương
Mã số thuế:

4900842609

Địa chỉ: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Khu Kéo Kham, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Cua Khau Quoc Te Huu Nghi, Khu Keo Kham, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dầu Nhờn Nguyễn Ánh
Mã số thuế:

4900842486

Địa chỉ: Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Na Nung Hamlet, Hop Thanh Commune, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU RẮN VÀNG
Mã số thuế:

4900840827

Địa chỉ: Số 256, thôn Cốc Nam, Xã Tân Mỹ , Huyện Văn Lãng , Lạng Sơn
Address: No 256, Coc Nam Hamlet, Tan My Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18/01/2019

CẤP 1 LOẠI 1: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840672

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 4: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840707

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CẤP 1 LOẠI 2: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840785

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Vĩnh Trại , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỤY DƯƠNG
Mã số thuế:

4900840721

Địa chỉ: Số 3, Tổ 2, Khối 4, Thị trấn Cao Lộc , Huyện Cao Lộc , Lạng Sơn
Address: No 3, Civil Group 2, Khoi 4, Cao Loc Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16/01/2019

CẤP 1 LOẠI 3: TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900840697

Địa chỉ: Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: Lane 10, Le Dai Hanh Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG NAM
Mã số thuế:

4900840591

Địa chỉ: Số 03, Tổ 2, Khối 4, Thị trấn Cao Lộc , Huyện Cao Lộc , Lạng Sơn
Address: No 03, Civil Group 2, Khoi 4, Cao Loc Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH SONG CHÂU
Mã số thuế:

4900840538

Địa chỉ: Số 138B, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 138B, Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp