Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Kiến Trúc Nội Thất Bảo Long
Mã số thuế:

4900850864

Địa chỉ: Số 102, đường Bến Bắc, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 102, Ben Bac Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Boss Đức Trang
Mã số thuế:

4900850511

Địa chỉ: Số 44, đường Lương Thế Vinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 44, Luong The Vinh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Hữu Nghị
Mã số thuế:

4900850335

Địa chỉ: Số 76, phố Bùi Thị Xuân, khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 76, Bui Thi Xuan Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đối Ngoại Mậu Dịch Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900849918

Địa chỉ: Khu 01+02 tầng 2, Chợ Trung tâm thương mại Đồng Đăng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Khu 01+02 Tang 2, Cho Trung Tam Thuong Mai Dong Dang, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Sơn Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900849509

Địa chỉ: Số nhà 9B, ngõ 218, đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 9B, Lane 218, Phai Ve Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Xăng Dầu Dũng Hương
Mã số thuế:

4900849121

Địa chỉ: Thôn Làng Cống, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Thon, Cong Village, Tan Thanh Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Tiviem
Mã số thuế:

4900848858

Địa chỉ: Số 214A, đường Phai Vệ, khối 6, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 214a, Phai Ve Street, Khoi 6, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại An Phú Ls
Mã số thuế:

4900848745

Địa chỉ: Số 12, đường Phai Luông 7, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 12, Phai Luong 7 Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu C-v-h Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900848664

Địa chỉ: Số 177, Khu Phiêng Quăn, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 177, Khu Phieng Quan, Loc Binh Town, Loc Binh District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Huệ Thủy
Mã số thuế:

4900847854

Địa chỉ: Số 246, đường Trục Chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 246, Truc Chinh Street, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Ls
Mã số thuế:

4900847269

Địa chỉ: Số 30A, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, Tổ 6, Khối 5, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 30a, Ly Thuong Kiet Street, Phu Loc 4 Urban Area, Civil Group 6, Khoi 5, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Điện Tử Nhân Đức
Mã số thuế:

4900846794

Địa chỉ: Số 86A, đường Chùa Tiên, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 86a, Chua Tien Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp