Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Tiviem
Mã số thuế:

4900848858

Địa chỉ: Số 214A, đường Phai Vệ, khối 6, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 214a, Phai Ve Street, Khoi 6, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại An Phú Ls
Mã số thuế:

4900848745

Địa chỉ: Số 12, đường Phai Luông 7, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 12, Phai Luong 7 Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu C-v-h Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900848664

Địa chỉ: Số 177, Khu Phiêng Quăn, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 177, Khu Phieng Quan, Loc Binh Town, Loc Binh District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Huệ Thủy
Mã số thuế:

4900847854

Địa chỉ: Số 246, đường Trục Chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 246, Truc Chinh Street, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Ls
Mã số thuế:

4900847269

Địa chỉ: Số 30A, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, Tổ 6, Khối 5, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 30a, Ly Thuong Kiet Street, Phu Loc 4 Urban Area, Civil Group 6, Khoi 5, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Điện Tử Nhân Đức
Mã số thuế:

4900846794

Địa chỉ: Số 86A, đường Chùa Tiên, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 86a, Chua Tien Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Hoa Trung
Mã số thuế:

4900846064

Địa chỉ: Số 54, dãy 3, đường Tông Đản, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 54, Day 3, Tong Dan Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Cát Đại Lợi
Mã số thuế:

4900845670

Địa chỉ: Số 6/2, đường Lê Hồng phong, Khối 7, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 6/2, Le Hong Phong Street, Khoi 7, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH La Thành Phát
Mã số thuế:

4900844701

Địa chỉ: Số 65, đường Phan Đình Phùng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 65, Phan Dinh Phung Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Tùng Dương
Mã số thuế:

4900842609

Địa chỉ: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Khu Kéo Kham, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Cua Khau Quoc Te Huu Nghi, Khu Keo Kham, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dầu Nhờn Nguyễn Ánh
Mã số thuế:

4900842486

Địa chỉ: Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Na Nung Hamlet, Hop Thanh Commune, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp