Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu HNH
Mã số thuế:

4900875805

Địa chỉ: Chia lô 25, đường số 7, khu đô thị Nam Hoàng Đồng, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Chia, Lot 25, Street No 7, Nam Hoang Dong Urban Area, Hoang Dong Commune, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng T&T 268
Mã số thuế:

4900875717

Địa chỉ: Số 8/489, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 8/489, Ba Trieu Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-04-2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Đạt 1 LS
Mã số thuế:

4900875749

Địa chỉ: Số 56, đường Nhánh Bắc, cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 56, Nhanh Bac Street, Cua Khau Tan Thanh, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Nhãn
Mã số thuế:

4900875682

Địa chỉ: Số 4, phố Phạm Ngũ Lão, Phường Chi Lăng , Thành phố Lạng Sơn , Lạng Sơn
Address: No 4, Pham Ngu Lao Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/04/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Chợ Sông Hóa
Mã số thuế:

4900875594

Địa chỉ: Số 485 đường Lê Lợi, Khu Hòa Bình 2, Thị trấn Đồng Mỏ , Huyện Chi Lăng , Lạng Sơn
Address: No 485, Le Loi Street, Khu Hoa Binh 2, Dong Mo Town, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08/04/2021

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ XNK Minh Khang Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900875562

Địa chỉ: Bãi xe Xuân Cương, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Đăng , Huyện Cao Lộc , Lạng Sơn
Address: Bai Xe Xuan Cuong, Cua Khau Quoc Te Huu Nghi, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07/04/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Chợ Vạn Linh
Mã số thuế:

4900875604

Địa chỉ: Số 485 đường Lê Lợi, Khu Hòa Bình 2, Thị trấn Đồng Mỏ , Huyện Chi Lăng , Lạng Sơn
Address: No 485, Le Loi Street, Khu Hoa Binh 2, Dong Mo Town, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08/04/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp