Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HUY LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900865677

Địa chỉ: Số 15A, Phai Luông 7, khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 15a, Phai Luong 7, Khoi Dai Thang, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX LẠNG SƠN
Mã số thuế:

4900865645

Địa chỉ: Số 734, đường Bà Triệu, Khối 9, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 734, Ba Trieu Street, Khoi 9, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÁT LS
Mã số thuế:

4900865606

Địa chỉ: Số 122, đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 122, Le Lai Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08/07/2020

Công Ty Cổ Phần Vân Hà Luxury Car
Mã số thuế:

4900865564

Địa chỉ: Đường 3C, tổ 2, khối 14, Khu đô thị Phú Lộc 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: 3C Street, Civil Group 2, Khoi 14, Phu Loc 1 Urban Area, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Dưỡng Sinh Thái Châu Luxury
Mã số thuế:

4900865250

Địa chỉ: Số nhà 31, phố Phai Luông 5, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 31, Phai Luong 5 Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 29-06-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC BỬU
Mã số thuế:

4900865194

Địa chỉ: Số 147 đường Bến Bắc, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 147, Ben Bac Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/06/2020

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đầu Tư Quốc Tế Yyc
Mã số thuế:

4900865162

Địa chỉ: Số 93, đường Lương Văn Chi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 93, Luong Van Chi Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-06-2020

Công Ty TNHH Minh Hoàng Ls
Mã số thuế:

4900865130

Địa chỉ: Số 24, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 24, Nguyen Thai Hoc Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-06-2020

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MANCA VIỆT NAM
Mã số thuế:

4900865148

Địa chỉ: Số 35, đường Đặng Văn Ngữ, Khu đô thị Phú Lộc 4, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 35, Dang Van Ngu Street, Phu Loc 4 Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25/06/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp