Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Phú Lộc
Mã số thuế:

4900860968

Địa chỉ: Số 2, Kim Đồng, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 2, Kim Dong, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Lâm Thành Đạt Ls
Mã số thuế:

4900860936

Địa chỉ: Đường 3D, Khu đô thị Phú Lộc I, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: 3D Street, Phu Loc I Urban Area, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Cát Tường
Mã số thuế:

4900860943

Địa chỉ: Số 26,ngõ 176, đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 26, Lane 176, Phai Ve Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Hữu Trọng - Bg
Mã số thuế:

4900860950

Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Chua Hamlet, Yen Thinh Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xnk Gia Tuệ Ls
Mã số thuế:

4900860848

Địa chỉ: Số 580, đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 580, Hung Vuong Street, Mai Pha Commune, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Đông Bắc
Mã số thuế:

4900860781

Địa chỉ: Số 66A, ngõ 110, đường Đèo Giang, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 66a, Lane 110, Deo Giang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phúc Sinh 333
Mã số thuế:

4900860693

Địa chỉ: Số 29/33, đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 29/33, Nguyen Du Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Vy Như Ý
Mã số thuế:

4900860647

Địa chỉ: Số 93, đường Lương Văn Chi, Khối 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 93, Luong Van Chi Street, Khoi 5, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Đại Phát Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900860478

Địa chỉ: Khu 01+02 tầng 2, chợ trung tâm thương mại Đồng Đăng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Khu 01+02 Tang 2, Cho Trung Tam Thuong Mai Dong Dang, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Trường Lộc Ls
Mã số thuế:

4900860485

Địa chỉ: Thôn Pắc Luống, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Pac Luong Hamlet, De Tham Commune, Trang Dinh District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xnk Thiên Hà Ls
Mã số thuế:

4900860492

Địa chỉ: Số 122, đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 122, Le Lai Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Ánh Việt Vgroup
Mã số thuế:

4900860414

Địa chỉ: Số 580, đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 580, Tran Dang Ninh Street, Hoang Dong Commune, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu 35
Mã số thuế:

4900860220

Địa chỉ: Số 236, Bãi Đá, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 236, Bai Da, Tan Thanh Commune, Van Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khánh Linh
Mã số thuế:

4900860100

Địa chỉ: Số 65, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 65, Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp