Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Đông Bắc
Mã số thuế:

4900861961

Địa chỉ: Số 332, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 332, Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Việt Trung Ct
Mã số thuế:

4900861922

Địa chỉ: Số 3, đường Nguyễn Nghiễm, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 3, Nguyen Nghiem Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Xnk Hnc
Mã số thuế:

4900861908

Địa chỉ: Số 6, Phai Luông 9, khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 6, Phai Luong 9, Khoi Dai Thang, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Làng Nghề Chi Lăng
Mã số thuế:

4900861915

Địa chỉ: Thôn Mỏ Đá, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Mo Da Hamlet, Dong Mo Town, Chi Lang District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Asia Future
Mã số thuế:

4900861665

Địa chỉ: Số 8, ngõ 715 (ngõ 27 cũ), Khối 5, đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 8, Lane 715 (27 CU Lane), Khoi 5, Ba Trieu Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Đại Dương Ls
Mã số thuế:

4900861577

Địa chỉ: Số 47/1, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 47/1, Ba Trieu Street, Hoang Van Thu Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 568
Mã số thuế:

4900861545

Địa chỉ: Số 748, đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 748, Tran Dang Ninh Street, Hoang Dong Commune, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Điện Nước Lợi Hà
Mã số thuế:

4900861520

Địa chỉ: 88 đường bến bắc, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: 88, Ben Bac Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Định Đạt Ls
Mã số thuế:

4900861489

Địa chỉ: Thôn Văn Miêu (nhà ông Cường), Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: VAN Mieu Hamlet (NHA ONG CUONG), Minh Son Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Mtv Bách Nhất Sơn
Mã số thuế:

4900861471

Địa chỉ: Thôn Bến Cát, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Ben Cat Hamlet, Minh Tien Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp