Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Lạng Sơn

Công Ty TNHH Tmdv Xnk Tnh
Mã số thuế:

4900853368

Địa chỉ: Tổ 10, Khối 6, đường Lương Thế Vinh, Khu đô thị Phú Lộc 4, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Civil Group 10, Khoi 6, Luong The Vinh Street, Phu Loc 4 Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Thùy Dương
Mã số thuế:

4900852981

Địa chỉ: Tổ 10, Khối 9, Khu Tái định cư Mỹ Sơn, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Civil Group 10, Khoi 9, Khu Tai Dinh Cu My Son, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Tinh Long
Mã số thuế:

4900852822

Địa chỉ: Số 24, đường Nguyễn Nghiễm, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 24, Nguyen Nghiem Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Ngọc Bích Ls
Mã số thuế:

4900852438

Địa chỉ: Số 178, đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 178, Nguyen Phi Khanh Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty TNHH T&t Wood Việt Nam
Mã số thuế:

4900852420

Địa chỉ: Thôn Rừng Dong, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Rung Dong Hamlet, Dong Tan Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900851667

Địa chỉ: Số 19, đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 19, Phai Ve Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Kiến Trúc Nội Thất Bảo Long
Mã số thuế:

4900850864

Địa chỉ: Số 102, đường Bến Bắc, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 102, Ben Bac Street, Tam Thanh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Boss Đức Trang
Mã số thuế:

4900850511

Địa chỉ: Số 44, đường Lương Thế Vinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 44, Luong The Vinh Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Hữu Nghị
Mã số thuế:

4900850335

Địa chỉ: Số 76, phố Bùi Thị Xuân, khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 76, Bui Thi Xuan Street, Phu Loc Iv Urban Area, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đối Ngoại Mậu Dịch Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900849918

Địa chỉ: Khu 01+02 tầng 2, Chợ Trung tâm thương mại Đồng Đăng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Khu 01+02 Tang 2, Cho Trung Tam Thuong Mai Dong Dang, Dong Dang Town, Cao Loc District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Sơn Lạng Sơn
Mã số thuế:

4900849509

Địa chỉ: Số nhà 9B, ngõ 218, đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Address: No 9B, Lane 218, Phai Ve Street, Dong Kinh Ward, Lang Son City, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Xăng Dầu Dũng Hương
Mã số thuế:

4900849121

Địa chỉ: Thôn Làng Cống, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Address: Thon, Cong Village, Tan Thanh Commune, Huu Lung District, Lang Son Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày thành lập: 27-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp