Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Thanh- Huyện Lâm Hà- Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO GREEN LIFE VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG
Mã số thuế:

0106355796-001

 Điện thoại:

0982.895.895

Địa chỉ: Thôn Thanh Trì, Xã Đông Thanh , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: Thanh Tri Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cloth, wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15/05/2017

Công Ty TNHH Xuân Việt Phát
Mã số thuế:

5801338819

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Trung Hoa Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-03-2017

Công Ty TNHH Cà Phê Hoa Hoa
Mã số thuế:

5801302435

 Điện thoại:

(0238) 8368468

Địa chỉ: Thôn Tiền Lâm - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Tien Lam Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-02-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Luận
Mã số thuế:

5801237627

 Điện thoại:

0976.442.363

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Trung Ha Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-04-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bình Minh Tâm
Mã số thuế:

5801207608

 Điện thoại:

0969.226.595

Địa chỉ: Thôn Đông Anh - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Dong Anh Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-09-2013

HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Đông Thanh
Mã số thuế:

5801204050

 Điện thoại:

(0263) 3852764

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Trung Ha Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 24-07-2013

DNTN Trung Giang
Mã số thuế:

5800802812

 Điện thoại:

(0263) 6278148

Địa chỉ: Xóm 1 - Thôn Đông Anh - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Hamlet 1, Dong Anh Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác (Other specialized wholesale)

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-09-2009

Chi Nhánh Dntn Tâm Tín Thành
Mã số thuế:

5800159895-001

 Điện thoại:

(0263) 3852355

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Trung Ha Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 22-01-2009

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Mạnh
Mã số thuế:

5800439211-001

 Điện thoại:

(0263) 3540718

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Address: Trung Ha Hamlet, Dong Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27-12-2006