Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lâm Hà- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Liêm Sơn
Mã số thuế:

5801397691

Địa chỉ: Số 145 thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 145, Tan Lam Hamlet, Da Don Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN LÂM HÀ - CCT KV LÂM HÀ - ĐAM RÔNG
Mã số thuế:

5801395101

Địa chỉ: Khu Phố Đồng Tiến, Thị trấn Đinh Văn , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: Dong Tien Quarter, Dinh Van Town, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - HUYỆN LÂM HÀ - CCT KV LÂM HÀ - ĐAM R
Mã số thuế:

5801395126

Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Nam Ban , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: Khu Pho, Nam Ban Town, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN LÂM HÀ - CCT KV LÂM HÀ - ĐAM RÔNG
Mã số thuế:

5801395091

Địa chỉ: Khu phố Đồng Tiến, Thị trấn Đinh Văn , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: Dong Tien Quarter, Dinh Van Town, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/12/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạo Mai
Mã số thuế:

5801392365

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hoa Binh Hamlet, Tan Thanh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-12-2018

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHI TÔ
Mã số thuế:

5801390505

Địa chỉ: Thôn Quảng Bằng, Xã Phi Tô , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: Quang Bang Hamlet, Phi To Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Tấn Sang
Mã số thuế:

5801388506

Địa chỉ: Đức Hà, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Duc Ha, Tan Van Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH MTV KIM LOAN
Mã số thuế:

5801388288

Địa chỉ: Số 130 đường Lê Lợi, Khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn , Huyện Lâm Hà , Lâm Đồng
Address: No 130, Le Loi Street, Quang Duc Quarter, Dinh Van Town, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Tkn
Mã số thuế:

5801385960

Địa chỉ: Số 20, Xóm 1, Thôn 3, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 20, Hamlet 1, Hamlet 3, Me Linh Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-09-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINEST
Mã số thuế:

5801385167

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố Yên Bình, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hung Vuong Street, Yen Binh Civil Group, Dinh Van Town, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18/09/2018

Công Ty TNHH Mỹ Hiền Tân Hà
Mã số thuế:

5801382945

Địa chỉ: Thạch Thất 2, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Thach That 2, Tan Ha Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-08-2018

CÔNG TY TNHH LỆ HỒNG ĐẠT
Mã số thuế:

5801381589

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Hamlet 6, Phuc Tho Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 27/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp