Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Thạnh- Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xăng Dầu Quế Anh Ld
Mã số thuế:

5801367986

Địa chỉ: Số 33 thôn Thanh Bình, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 33, Thanh Binh Hamlet, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 29-01-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Nhiên
Mã số thuế:

5801274001

 Điện thoại:

(0227) 3690730

Địa chỉ: 400 Thôn Thanh Bình 1 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Address: 400, Thanh Binh 1 Hamlet, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-05-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Mỹ Duyên
Mã số thuế:

5801254326

 Điện thoại:

(0239) 7096089

Địa chỉ: 121 Thôn Kim Phát - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Address: 121, Kim Phat Hamlet, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-11-2014

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lâm Kim Hải
Mã số thuế:

5801180709-001

 Điện thoại:

(0263) 3668777

Địa chỉ: Số 01, thôn Kim Phát - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Address: No 01, Kim Phat Hamlet, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thùy Trang
Mã số thuế:

5801217003

 Điện thoại:

(0263) 3667486

Địa chỉ: Số 254, Thanh Bình 1 - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Address: No 254, Thanh Binh 1, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2013

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Bình Thạnh
Mã số thuế:

5801139387

 Điện thoại:

(0263) 3667577

Địa chỉ: 351 Quốc Lộ 27 Thôn Thanh Bình - Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Address: 351, Highway 27, Thanh Binh Hamlet, Binh Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 11-05-2012