Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nông Sản Phạm Thị Minh
Mã số thuế:

5801426857

Địa chỉ: Tổ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Civil Group 20, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Lương Tùng
Mã số thuế:

5801426381

Địa chỉ: Số 49 Chu Văn An, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 49 Chu Van An, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH An Thịnh Như
Mã số thuế:

5801426254

Địa chỉ: Số 27A, đường Thống Nhất, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 27a, Thong Nhat Street, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Bđs Liên Gia
Mã số thuế:

5801425973

Địa chỉ: Số 74, Thôn Rchai 3, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 74, Rchai 3 Hamlet, Phu Hoi Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hà Vy
Mã số thuế:

5801425469

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Highway 20, Quang Hiep Hamlet, Hiep An Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Cà Phê Hoàng Hương
Mã số thuế:

5801424835

Địa chỉ: Số 163 thôn Tân Hưng, Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 163, Tan Hung Hamlet, Tan Thanh Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Thông Phượng
Mã số thuế:

5801422933

Địa chỉ: Số 609 Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 609 Dinh An, Hiep An Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Kiến An
Mã số thuế:

5801422891

Địa chỉ: 91 Nguyễn Trường Tộ, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: 91 Nguyen Truong To, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17-12-2019

Công Ty TNHH Rau Tuấn Trang
Mã số thuế:

5801422228

Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 6, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 15, Nguyen Thi Minh Khai Street, Civil Group 6, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Đt Tm Dv Đông Trùng Hạ Thảo T&t Việt Nam
Mã số thuế:

5801421947

Địa chỉ: 56 Trường Chinh, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: 56 Truong Chinh, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 12-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp