Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TUẤN SU
Mã số thuế:

5801443690

Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 11 Huynh Thuc Khang, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH KARO BOSS LUXURY
Mã số thuế:

5801443637

Địa chỉ: Số 09, đường 2 Tháng 4, tổ 4, Thị trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 09, 2 Thang 4 Street, Civil Group 4, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÊ VĂN TÙNG
Mã số thuế:

5801443468

 Điện thoại:

0918311163

Địa chỉ: Số 145 Lê Hồng Phong, Thị trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 145 Le Hong Phong, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT FARMER
Mã số thuế:

5801443080

Địa chỉ: Số 44 đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 44, Nguyen Van Cu Street, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH GAME GIẢI TRÍ THIÊN LONG
Mã số thuế:

5801442908

Địa chỉ: Số 30 Đường Trần Phú, Thị trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 30, Tran Phu Street, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BƯỞI
Mã số thuế:

5801442841

 Điện thoại:

0868937543

Địa chỉ: Số 4/5 Lê Hồng Phong, Thôn Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp , Huyện Đức Trọng , Lâm Đồng
Address: No 4/5 Le Hong Phong, Nghia Hiep Hamlet, Lien Hiep Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LVS
Mã số thuế:

5801441936

Địa chỉ: thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: Dai Ninh Hamlet, Ninh Gia Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 01/09/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC D-BIO
Mã số thuế:

5801441767

 Điện thoại:

0357235399

Địa chỉ: Số 18, Tổ 6, Thôn An Ninh, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 18, Civil Group 6, An Ninh Hamlet, Lien Hiep Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31/08/2020

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠI ĐỒNG PHÁT
Mã số thuế:

5801441823

Địa chỉ: Số 19 Lê Văn Tám, Tổ 5, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Address: No 19 Le Van Tam, Civil Group 5, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 31/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp