Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Châu- Huyện Di Linh- Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG PHỤ TÙNG SỬA CHỮA NÔNG CỤ LIÊN CHÂU
Mã số thuế:

5801370516

 Điện thoại:

(0227) 8639024

Địa chỉ: 08 Liên Châu, Tân Châu, Xã Tân Châu , Huyện Di Linh , Lâm Đồng
Address: 08 Lien Chau, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 15/03/2018

CÔNG TY TNHH ZENCA
Mã số thuế:

5801323315

 Điện thoại:

0906.250.878

Địa chỉ: Số 12/1 thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
Address: No 12/1, Hamlet 9, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13/10/2016

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÂM THÀNH PHÚ
Mã số thuế:

5801310757

 Điện thoại:

0918.088.018

Địa chỉ: Số 12/1 thôn 9, Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
Address: No 12/1, Hamlet 9, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 26/05/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Bảo Phát Lâm Đồng
Mã số thuế:

5801230188

 Điện thoại:

0974.667.701

Địa chỉ: Số 72 Thôn 8, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 72, Hamlet 8, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 23-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Quốc Bình
Mã số thuế:

5801225854

 Điện thoại:

(0263) 3873125

Địa chỉ: Số 02 xóm 6 Thôn 7, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 02, Hamlet 6, Hamlet 7, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 13-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tẩy Văn Tư
Mã số thuế:

5801218166

 Điện thoại:

(0263) 3873042

Địa chỉ: Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thành Tân Châu
Mã số thuế:

5801217941

 Điện thoại:

(0263) 3873076

Địa chỉ: Thôn 5, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: Hamlet 5, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Dung Tân Châu
Mã số thuế:

5801217028

 Điện thoại:

0987.516.712

Địa chỉ: Số 39, Thôn 9, Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 39, Hamlet 9, Tan Chau, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2013

Công Ty TNHH Hùng Phát Tân Châu
Mã số thuế:

5801217081

 Điện thoại:

(0263) 3788755

Địa chỉ: 103 Thôn 5 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 103, 5 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 18-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thông Chi Tân Châu
Mã số thuế:

5801214394

 Điện thoại:

(0237) 6494949

Địa chỉ: Số 398, thôn 6 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 398, 6 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Thị Châu
Mã số thuế:

5801214411

 Điện thoại:

(0263) 3873401

Địa chỉ: Số 7/2, thôn 4 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 7/2, 4 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Công Ty TNHH Khánh Trinh
Mã số thuế:

5801214228

 Điện thoại:

0913.634.411

Địa chỉ: Thôn 6 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 6 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 04-12-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thị Độ
Mã số thuế:

5801213175

 Điện thoại:

0972.023.444

Địa chỉ: Số 34/2, Thôn 8 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: No 34/2, 8 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Can Tân Châu
Mã số thuế:

5801213182

 Điện thoại:

0903.100.357

Địa chỉ: Thôn 9 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 9 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Tâm Di Linh
Mã số thuế:

5801213087

 Điện thoại:

0972.871.073

Địa chỉ: Thôn 8 Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Address: 8 Tan Chau Hamlet, Tan Chau Commune, Di Linh District, Lam Dong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Châu, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Ngày thành lập: 28-11-2013